Forum - idéburna organisationer med social inriktning


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktn

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.

Kontaktpersoner

Anton Alsander
Sakkunnig
Anton Alsander
Hannah Kroksson
Ordförande
Hannah Kroksson
Anna Snell
Tf verksamhetsledare Volontärbyrån
Anna Snell