2024-03-27 15:00Pressmeddelande

Lena Ingelstam ny generalsekreterare på Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Lena Ingelstam blir ny generalsekreterare på Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Lena kommer närmast från tjänsten som generalsekreterare på Diakonia och har en lång bakgrund i både civilsamhälle och offentlig förvaltning. 

- Det är med stor glädje som Forums styrelse kan välkomna Lena Ingelstam till rollen som generalsekreterare. Lena har med sin bakgrund, kunskap och engagemang gjort stort intryck och vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med Lena för att stärka civilsamhällets förutsättningar, säger Hannah Kroksson, ordförande på Forum.

Lena har utöver tjänsten som generalsekreterare på Diakonia även varit internationell chef på svenska Rädda barnen samt avdelningschef på Sida. Hon har också gedigen egen erfarenhet av ideellt engagemang i civilsamhället.

- Med erfarenhet av att både vara chef och ideellt engagerad i civilsamhället vill jag kunna bidra med att vi inom civilsamhället är en levande kraft för demokratins bevarande och utveckling, säger Lena Ingelstam

Lena tillträder tjänsten den 22 april.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige. Forum verkar för ett samhälle där ett starkt ideellt engagemang och självständiga idéburna organisationer har goda förutsättningar att bidra till och utveckla vårt samhälle, demokrati och välfärd. Forum vill att civilsamhället ses som en central och värdefull del av samhällsutvecklingen.


Kontaktpersoner

Hannah Kroksson
Ordförande
Hannah Kroksson