2015-10-26 12:47Pressmeddelande

Viktigt samverkansprojekt för bättre arbetsmarknad

null

Forum, idéburna organisationer med social inriktning, genomför tillsammans med flera andra organisationer en satsning för bättre arbetsmarknadspolitik. Genom två utredande projekt söker vi framgångsrika idéer på hur civilsamhället och den sociala ekonomin bäst kan bidra till minskad arbetslöshet.     

Fokus i satsningens två delprojekt – "Partnerskap för ett inkluderande arbetsliv" (PIA) och "Civilsamhället för integration och arbete" (CIA) - är att identifiera de viktigaste utmaningarna inom civilsamhället och den sociala ekonomin när det kommer till att stödja människor som möter svårigheter på arbetsmarknaden. Utmaningarna för dessa människor är stora och SCB beräknar att en tredjedel av de arbetslösa, eller runt 120 000 personer, är långtidsarbetslösa. Situationen för unga människor, personer med utländsk bakgrund och nyanlända samt människor med funktionsnedsättningar är särskilt allvarlig. Med tanke på den stora flyktingströmmen under hösten blir detta än mer angeläget.

Genom de två projekten, som kommer att ha en gemensam styrgrupp, samverkande kansli och samordnad konferens, hoppas medverkande aktörer att möjliga vägar framåt för bättre metoder ska utkristalliseras och att man därigenom ska öppna vägar för konkreta genomförandeprojekt.

Projekten finansieras genom Europeiska Socialfonden och involverar aktörer från civilsamhället, näringslivet och det offentliga. Under arbetets gång kommer det finnas det möjlighet även för fler aktörer att bidra med idéer och förslag om vad som behöver göras.

För deltagande organisationer och mer information, klicka här!

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.