2015-06-10 08:00Pressmeddelande

Vi förbättrar Sverige!

null

Föreningslivet är en viktig del av Sverige. Organisationer inom civilsamhället bidrar varje dag med ideellt arbete, påtalar orättvisor, erbjuder mötesplatser och hittar metoder och lösningar som gör Sverige till ett bättre land. Under Almedalen 2015 kan du i Ideella trädgården möta organisationer, människor och åsikter som vill förändra och förbättra vårt samhälle.

-Genom Ideella trädgården får vi en mötesplats för civilsamhället där vi kan diskutera, utbyta erfarenheter och öka kunskapen om civilsamhället tillsammans med forskare, politiker, myndighetsrepresentanter, aktivister, journalister och näringsliv, säger IDEELL ARENAs ordförande Stefan Bergh.

29 organisationer arrangerar semiarier i årets Ideella trädgården. Genom en gemensam fysisk plats – Ideella trädgården – bidrar vi alla till att ge den ideella sektorn en kraftfull röst i Almedalen 2015.

Bland årets debatter finns en mängd frågor som rör allt från den sociala rörelsen, kulturen, studieförbund, idrotten, till frågor om förtroendevalda, mångfald och utsatthet, liksom opinionsbildning, djurskydd och politik. Du hittar hela programmet här. Välkommen!

Organisatörer av seminarier i Ideella trädgården 2015
ABF
 Arbetsgivarföreningen KFO Bygdegårdarnas Riksförbund

Crossing Boarders
Djurskyddet Sverige
Famna
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Förbundet S:t Lukas
Global utmaning
Hela Sverige ska leva
Ideell Arena

Ideell Kulturallians
Ideellt Forum i Svenska kyrkan
 LO-distrikten i Stockholms län

LSU
Nätverket – idéburen sektor i Skåne
Raoul Wallenberg Academy
Riksidrottsförbundet

Riksteatern
Sensus Studieförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Ishockeyförbundet Svenska Kyrkan

Sveriges Skateboardförbund
Teskedsorden
Ungapålandsbyggden
Vetenskap och allmänhet
Vinnova

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.