2015-06-17 08:39Pressmeddelande

Vi är med och utvecklar Sverige!

null

Organisationer inom civilsamhället bidrar varje dag med ideellt arbete, påtalar orättvisor, erbjuder mötesplatser och hittar metoder och lösningar som gör Sverige till ett bättre land. Men vad bidrar de med, och vilka villkor har de för sitt arbete?

-Vi vet att Sveriges politiker tycker att civilsamhället är bra. Men vi behöver diskutera vilka förutsättningar och möjligheter politiken ger oss, så att vi kan fortsätta att bidra till samhällsutvecklingen, säger Forums ordförande David Sundén.

Forums program i Almedalen 2015

29/6 kl 07.45 ”Vad gör det ideella engagemanget i Sverige starkt?”

Ideellt engagemang är unikt starkt i Sverige – varje år lägger vi drygt en halv miljard timmar per år på organiserat frivilligt arbete. Det gör vårt land till ett starkare och varmare samhälle. Hur kan vi förstärka detta?

29/6 kl 08.30 ”Vad tillför det organiserade civilsamhället samhället i stort?”

Är det civila samhällets verksamheter mest en guldkant för de mest utsatta? Eller är de avgörande för hela samhällets utveckling. Hur viktiga är det civila samhällets organisationer egentligen?

29/6 kl 10.15 ”Vad händer med civilsamhällets grundfinansiering?”

Det civila samhällets organisationer måste finansiera sina verksamheter, och grunderna för det ändras nu. Organisations och verksamhetsbidrag minskar, finansieringsformer som second-handförsäljning och lotterier förändras. Ska vi finansieras genom att göra uppdrag för det offentliga?

29/6 kl 12.00 ”Att driva företag i ideell regi – från ineffektiv affärsverksamhet till socialt företag. Hur då?”

Idéburna organisationer driver i allt högre grad företag. Att kombinera företagande med värdegrund, idé och sociala syften – går det egentligen? Civilsamhällsstipendiet 2014/2015 delas ut vid seminariet, till två studenter som skrivit om den frågan.

Forum – idéburna organisationer med social inriktning är en av värdorganisationerna bakom Ideella trädgården – den gemensamma mötesplatsen för det civila samhället i Almedalen. Du hittar alla våra seminarier i Ideella trädgården! Välkommen!

Ideella trädgården har också ett gemensamt program där alla medverkande organisationer finns med.Du hittar hela programmet här.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.