2008-05-28 12:44Pressmeddelande

Vem tar bollen?

 


 

 

- Det är en stor och spännande utmaning att få chansen att leda Forum framöver, säger Anna Carlstedt. Forum spelar en stor roll när det gäller att utveckla det frivilliga sociala arbetet i Sverige. Det händer mycket på området just nu och det är viktigt med en gemensam arena där vi kan skapa opinion i dessa frågor.

Vid seminariet på förmiddagen kommer vi att beskriva samverkan lokalt idag, Peter Örn berättar om regeringens förslag till överenskommelse, Ingela Andersson från engelska NCVO redovisar erfarenheter från det lokala arbetet i England och det blir diskussioner med kommun- och organisationsföreträdare från olika delar av landet.

Forum har drivit frågan om spelregler som nu finns i den nya överenskommelsen. Nu handlar det om vem som tar bollen och ser till att det blir en bra process lokalt, att de här tankarna också blir verklighet i det dagliga arbetet.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer med 34 medlemmar, bl a Svenska kyrkan, Röda Korset, brottsofferjourerna, kvinnojourerna, BRIS och IOGT-NTO. Forum är också huvudman för Volontärbyrån.

 

 

Seminarium och representantskap hålls på Stockholms Stadsmission, Bullkyrkan i Gamla Stan.

Imorgon torsdagen den 29 maj kommer Forum för Frivilligt Socialt Arbete att ha ett seminarium om regerings förslag till  överenskommelse och hur den kan bli ett lokalt verktyg för samverkan mellan offentligt och ideellt. På eftermiddagen hålls sedan ett representantskap och då väljs en ny styrelse. Förslag till ny ordförande är Anna Carlstedt.

 

 


Anna Carlstedt, 37 år från Stockholm, föreslås till ny ordförande i Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Hon arbetar som forskare på franska institutionen vid Stockholms universitet. Anna är också vice ordförande i IOGT-NTO där hon ansvarat för organisationens sociala arbete sedan slutet av nittiotalet.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.