2014-12-12 10:46Pressmeddelande

"Varannan svensk engagerar sig ideellt - värna om frivilligheten"

null

Inför jul ökar det ideella engagemanget. Men det gör inte sig självt. I dag står många hinder i vägen. Sjukskrivna och arbetslösa kan exempelvis förlora sin ersättning om de fortsätter sitt föreningsengagemang. Nu uppmanar Göran Pettersson och Maria Alsander i en debattartikel i Nyheter24 regeringen att värna den svenska modellen för frivillighet och undanröja hinder för det ideella engagemanget.

Varannan svensk är ideellt engagerad och tillsammans lägger vi så mycket som mer än en halv miljard timmar på organiserat ideellt arbete varje år. I en debattartikel i Nyheter24 skriver Forums generalsekreterare Göran Pettersson och Volontärbyråns verksamhetsledare Maria Alsander om vikten av att bevara den svenska modellen för frivillighet. 

"Det unika med engagemanget i Sverige är också att vi både har en stark välfärdsstat och ett utbrett ideellt engagemang, till skillnad från flera europeiska länder som i finanskrisens spår tvingas förlita sig på exempelvis kyrkors och människors goda vilja. Det vittnar exempelvis Röda Korsets rapport från 2013 om levnadsförhållanden i Europa om.

Forum och Volontärbyrån tycker såklart att det är bra att det finns flera olika aktörer som stöttar människor i utsatta situationer. Men det ideella engagemanget måste få ske på föreningslivets villkor så att ideella organisationer inte blir en besparingsåtgärd i välfärden."

I artikeln skriver Alsander och Pettersson också att det finns många byråkratiska hinder som står i vägen för det ideella engagemanget.

– Våra medlemmar vittnar om flera saker som står i vägen för deras arbete. Bland annat kan du som organisation förmånsbeskattas när du bjuder dina ideella på en enkel fika eller middag. Vi vill att regeringen ska värna om det unika med det ideella engagemanget och både ta bort onödiga byråkratiska regler och bevara den svenska modellen för frivillighet så att inte ideella ses som en möjlighet för att spara pengar, säger Göran Pettersson.

Foto: Erik Cronberg

För fler kommentarer kontakta:

Göran Pettersson
Generalsekreteare Forum - idéburna organisationer med social inriktning
070-9965425

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.