2023-06-29 05:00Pressmeddelande

Var tredje kommun tar hjälp av volontärer i välfärdsverksamhet

Händer

Minst var tredje kommun i landet rekryterar volontärer direkt till kommunala verksamheter, såsom äldreboenden, skolor och omsorg. Det visar en kartläggning som intresseorganisationen för sociala ideella organisationer, Forum, och verksamheten Volontärbyrån har gjort. Kartläggningen ligger till grund för en ny rapport om volontärer i välfärdsverksamhet.

– Ideellt engagemang är en otroligt viktig del av vårt samhälle, och varannan svensk engagerar sig i föreningslivet. Det vi ser nu är en utveckling där allt fler kommuner själva rekryterar volontärer, utan civilsamhällets inblandning. Det tycker vi är oroväckande, eftersom det riskerar att sudda ut gränserna mellan det offentliga åtagandet och civilsamhällets viktiga roll i vår välfärdsmodell, säger Anton Alsander, sakkunnig på Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Rapporten tar avstamp i en kartläggning av utbredningen av kommuner som själva rekryterar och organiserar volontärer i sina verksamheter. Kartläggningen visar att fyra av tio kommuner idag rekryterar volontärer, framför allt till äldreomsorgen, men även för insatser för nyanlända, unga och personer med funktionsnedsättning. Enligt rapportförfattarna innebär utvecklingen också utmaningar, eftersom det dels kan finnas en risk att frivilliga används som en besparingsåtgärd, samtidigt som viktiga mervärden med engagemang organiserat inom det demokratiska föreningslivet kan gå förlorade.

– Volontärbyrån är en väg in i det idéburna föreningslivet. Vi ser att människor som engagerar sig ideellt får vara med och påverka samhällsutvecklingen, samtidigt som de känner stor meningsfullhet och lär sig praktisk demokrati. Det får du inte som engagerad direkt i kommunal verksamhet, säger Anna Snell, tf. verksamhetsledare för Volontärbyrån.

Siffror från rapporten:

  • 38% av Sveriges kommuner skriver på sina hemsidor att de söker efter volontärer till sina egna verksamheter
  • 59% av svenska folket känner inte till att kommuner har volontärer i egna välfärdsverksamheter
  • Var tredje svensk tycker att ideellt engagemang i första hand bör organiseras inom föreningslivet

Läs och ladda ner rapporten här: https://issuu.com/volontarbyransverige/docs/volont_rinsatser_i_v_lf_rden_-_2023_webb

Rapporten ”Volontärinsatser i välfärden” lanseras under ett seminarium i Almedalen i dag den 29 juni klockan 9.00 - 9.40. Medverkar gör bland andra representanter för Frälsningsarmén, Unizon, Vision, Socialdemokraterna och Liberalerna. Seminariet livesänds via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=0NSJ-YVULFE

För mer information, kontakta:
Anton Alsander, Forum: 072-547 45 66
Anna Snell, Volontärbyrån: 073-554 23 23


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.