2008-07-07 10:42Pressmeddelande

Vad gör vi - egentligen?


Vad gör vi - egentligen?


Kan det ideella engagemanget ersättas av andra offentligt drivna


verksamheter, kanske av företag eller behövs de i dagens


välfärdssamhälle?


Forum för Frivilligt Socialt Arbete kommer att ha ett samtal tillsammans med

Christer Karlsson, grundare av KRIS, Birgitta Johnsson från Klara kyrka, Tove

Lifvendahl som är aktiv i Stockholms Stadsmission och Anna Carlstedt, vice

ordförande i IOGT-NTO.

Välkommen till samtalet om vad vi egentligen gör, om möten mellan människor,

förtroende, andra perspektiv och erfarenheter. Vilken roll har detta i vårt

samhälle?

Onsdagen den 9 juli kl 16.30-17.30 på Hästgatan 1, innergården.


Tvång eller lust


Forum kommer också att ha ett seminarium i samarbete med Famna, Ideell

Arena och FRII där vi diskuterar hur det framtida engagemanget ser ut.

Medverkande är bl a Alice Bah Kuhnke, från den nya ideella tankesmedjan och

statssekreterare Christer Hallerby.

Torsdagen den 10 juli kl 09.30-11.00 på Hästgatan 1, innergården.


För mer information:


Hanna Broberg

Projektledare, Forum för Frivilligt Socialt Arbete

Mobil: 070-777 0450

hanna.broberg@socialforum.se

Göran Pettersson

Generalsekreterare, Forum för Frivilligt Socialt Arbete

Tfn: 08-651 07 21, Mobil: 0709-965425

goran.pettersson@socialforum.se


www.socialforum.seOm Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.