2013-11-19 08:03Pressmeddelande

"Utvidga Allmänna Arvsfondens uppdrag"

Endast hälften av Arvsfondens tillgängliga medel delas i dag ut till verksamheter för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Utöka fondens uppdrag och skapa finansieringsmöjligheter till föreningslivets sociala innovationer som bidrar till den svenska välfärden. Det skriver Forum- idéburna organisationer med social inriktning i en debattartikel i Dagens Samhälle i dag.

– Arbetet med sociala innovationer i Sverige sitter just nu fast lite. Inom det offentliga inser man allt för sällan att det behövs innovatörer. Samtidigt ser vi att en massa pengar inom Arvsfonden fryser inne varje år. Det är dags att deras uppdrag breddas, säger Forums ordförande Anna Carlstedt.

I debattartikeln skriver Forum att föreningslivet skulle kunna bidra till att lösa Sveriges stora framtidsutmaningar om rätt finansieringsmöjligheter frigörs.

”Sverige och vår nordiska modell står i dag inför många stora framtida utmaningar. En befolkning som blir allt äldre, ökande arbetslöshet, minskade resurser till välfärden och omställningen till ett hållbart samhälle är några exempel. Lösningarna för att tackla detta kommer att ske i näringslivet, genom offentliga aktörers arbete och inte minst via initiativ i det civila samhället – oftast i samarbete mellan dessa tre sektorer. Och det är bråttom. Undersökningar visar att vi framöver får väldigt svårt att finansiera vår gemensamma välfärd om vi inte hittar nya metoder och lösningar. Den stora sociala innovationskraften finns i föreningslivet, men vi behöver nya finansieringsformer för att stödja denna utveckling.”, skriver de i artikeln.

– I dag ser vi också en utveckling där man är farligt nära att endast prata om välgörenhet för att möta samhällsutmaningarna. Men vi tror på en utveckling där man tillsammans hjälper varandra. Satsar man på idéburna organisationer får man in detta viktiga rättighetsarbete, fortsätter Anna Carlstedt.

Forums generalsekreterare Göran Pettersson ger ett exempel:

– För bara några dagar sedan träffade jag några personer som har gått ihop för att skapa ett digitalt nätverk mellan nyanlända ungdomar och personer i Sverige som talar samma språk. De har startat en förening som kallas Sverigementor och vill genom modern teknik skapa denna typ av mentorverksamhet. Men de hittar ingen finansiering för detta. Trots att behovet är stort, säger Göran Pettersson.

Nu föreslår Forum att Allmänna Arvsfondens uppdrag utökas för att kunna stötta sociala innovationer inom föreningslivet. Endast hälften av fondens tillgängliga medel har de senaste åren delats ut. Trots att deras tillgångar har ökat med 60 procent de senaste fem åren, skriver de i debattartikeln.

– Men detta är ju bara en lösning för finansiering. Det måste komma till fler. Men vi vet ju hur pressade de offentliga finanserna är i dag. Det som vi föreslår innebär även att Arvsfonden kan fortsätta med sin verksamhet som de i dag gör väldigt bra, säger Göran Pettersson.

För fler kommentarer kontakta

​Anna Carlstedt
Ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning
0708-78 09 33

Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

Den 20/11 fyller Forum 20 år.

www.socialforum.se
På twitter heter vi @socialforum

 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.