2006-08-29 15:57Pressmeddelande

Tyvärr hade vi rätt om bullarna

Bullhistorien går vidare. Både Margot Wallströms kabinett och EU-kommissionens Stockholmskontor kontaktade Forum igår med anledning av vårt pressmeddelande. De påpekade att vi hade fel eftersom det finns undantag just för ideella organisationer i det här fallet. Men våra undersökningar under dagen visar en annan bild. Det är inte så enkelt att bara fortsätta baka.

Livsmedelslagstiftningen ändrades från årsskiftet så att bröd och kakor inte är befriade, och kravet på att bedriva bakning i inspekterade och godkända kök gäller alla de verksamheter som bedrivs kontinuerligt, oavsett om det är en ideell organisation som står bakom. Och enligt Livsmedelsverket är gränsen för kontinuerlig verksamhet om den genomförs mer än ”ett par gånger per år”. Det betyder att alla ideella organisationer som genomför verksamhet någon gång per månad med hembakt bröd, måste anmäla till kommunen att de bedriver sådan verksamhet samt bifoga en lista på vilka som bakar, så att kommunen kan inspektera de privata köken.

Efter en rad kontakter med livsmedelsinspektörer och med Livsmedelsverket kan vi konstatera att våra farhågor dessvärre besannas. Man får baka bullar hemma, det finns inget allmänt förbud mot detta, men alla ideella organisationer och de privatpersoner som bakar, måste räkna med att bli föremål för inspektion. Många ideella verksamheter för äldre, dagverksamheter för psykiskt sjuka och missbrukare, träffpunkter för flyktingar och flera andra kontinuerliga frivilliga sociala verksamheter måste i realiteten sluta fika på hembakt.

- Detta visar hur svårt det är att få klarhet i förutsättningarna för de ideella verksamheterna. Vi behöver en dialog med det offentliga och en större förståelse för hur vi arbetar och vad våra verksamheter betyder för enskilda människor, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare i Forum För Frivilligt Socialt Arbete.

- Vi tänker ta strid för bullbakandet hemma och vi förväntar oss att både EU och Regeringen ser till att undanröja hotet mot bullarna. Detta handlar om en vanlig finansiering och socialt viktig del för de ideella organisationerna, avslutar Göran Pettersson.

Göran Pettersson
0709-96 54 25

Undantagsregeln i EU-dokumentet

“3.8. The occasional handling, preparation, storage and serving of food by
private persons

Operations such as the occasional handling, preparation, storage and serving of food by private persons at events such as church, school or village fairs are not covered by the scope of the Regulation” DOCUMENT: Implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs

Livsmedelsverkets tolkning
av lagen som kommunernas livsmedelsinspektörer arbetar efter

”Ideella och kyrkliga föreningar måste uppfylla samma krav på att maten är säker som andra verksamheter. En restaurang eller ett café som drivs av en ideell förening omfattas därmed av samma krav som ett privat företag med samma verksamhet.

Den risk verksamheten kan medföra avgör vilka delar av lagstiftningen som den ansvariga måste uppfylla. Kommunen, som är kontrollmyndigheten, avgör om verksamheten omfattas av fler delar av livsmedelslagstiftningen. Till exempel om verksamheten ska godkännas eller registreras.

Den som släpper ut livsmedel på marknaden, t ex serverar kaffe med bröd till allmänheten, omfattas av livsmedelslagstiftningen. Detta oavsett om verksamheten sker med eller utan vinstintresse, d v s att även ideella föreningar omfattas.

Om verksamheten sker återkommande ska verksamheten registreras alternativt godkännas av kontrollmyndigheten. Som en vägledning till detta ges nedanstående exempel." Källa: Livsmedelsverkets hemsida.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.