2016-11-30 07:20Pressmeddelande

Tre finalister till civilsamhällespris

null

Matmissionen, Fritidsbanken och Vi Gör Vad Vi Kan. De är alla finalister i ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser – Årets initiativ, som ges ut av Forum tillsammans med Vinnova och IBM. Vinnaren utses den 5 december under Civilsamhällesgalan.

– De tre finalisterna är alla fantastiska initiativ som under det senaste året har visat att det verkligen går att göra skillnad för många människor, både genom akuta och långsiktiga insatser, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Eldsjälar i det civila samhällets organisationer, i folkrörelser och i olika sorts föreningar har under lång tid identifierat och tagit fram metoder för att möta sociala problem och samhällsutmaningar. Förskolan, A-kassan och biblioteken är bara några sådana exempel. Men detta sker hela tiden och det vill Forum tillsammans med IBM och Vinnova uppmärksamma genom utmärkelsen Årets initiativ.

– Vi fick in väldigt många nomineringar som alla på olika sätt bekräftar just detta - att civilsamhället är en arena för samhällsförbättrande innovation. Därför känns det extra kul att nu presentera dessa tre finalister, säger Göran Pettersson.

Vinnaren av Årets initiativ presenteras på Frivilligdagen under Civilsamhällesgalan den 5 december. Läs mer och anmäl dig till galan här.

För fler kommentarer och intervjuer kontakta:
Elin Aronsson
Kommunikatör Forum - idéburna organisationer med social inriktning
0722-31 57 41

Om de tre finalisterna

Fritidsbanken
Fritidsbanken är en verksamhet som bygger på att allmänheten skänker begagnad sport- och fritidsutrustning, som Fritidsbanken sedan lånar ut. Alla kan låna och allt är gratis. Verksamheten berör viktiga områden som bättre förutsättningar för föreningsliv, miljö – och återbruk, hälsa, arbetsträning, integration och lokalt engagemang. Organisationen vill bli rikstäckande och stå modell för ett helhetskoncept som kan komma att bli en självklarhet i varje svensk kommun. Läs mer om initiativet här.

Vi Gör Vad Vi Kan
Vi Gör Vad Vi Kan (VGVVK) startades av en grupp privatpersoner för att hjälpa de människor på flykt som kom till Lesbos. Initiativet växte till något som kan liknas vid en folkrörelse och har nu blivit en insamlingsstiftelse, samtidigt som verksamheten har utvidgats till att nå människor på flykt var de än befinner sig. Genom att visa att det är möjligt för privatpersoner att göra stor skillnad har VGVVK bidragit till människors delaktighet i hjälparbete. De har dessutom skapat en ökad förståelse för och kännedom om flyktingars och nyanländas situation. Läs mer om initiativet här.

Stockholms Stadsmission – Matmissionen
Matmissionen är Nordens första ”social supermarket”. Det är ett projekt som på en och samma gång tar hand om matsvinn i väldigt stora volymer, skapar ökad egenmakt för medlemmar i ekonomisk utsatthet, och erbjuder platser för arbetsintegration med fokus på yrkescoaching och personlig handledning. Initiativet motverkar fattigdom och ekonomisk utsatthet, samtidigt som det bidrar till en hållbar konsumtion och produktion. Läs mer om initiativet här.


Om Årets initiativ
Årets initiativ är ett samarbete mellan Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, IBM och Vinnova. En jury bestående av dessa tre organisationer samt Skjutsgruppen (som vann priset 2013) har tagit ut de tre finalisterna. Organisationen som får priset kommer att vinna en skräddarsydd workshop tillsammans med IBM och två timmars rådgivning med Vinnova.

Foto: Vi Gör Vad Vi Kan

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.