2022-11-18 12:30Pressmeddelande

Tre finalister i utmärkelsen Årets initiativ 2022

Digitalt uppsökande arbete mot sexuell exploatering, extra vuxen till stöd för utsatta barn och jobbkompis för utrikesfödda kvinnor. Dessa sociala innovationer har nu chans till priset Årets initiativ 2022, som varje år tilldelas en nyskapande och samhällsförändrande verksamhet i civilsamhället. Intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning står bakom utmärkelsen som tillkännages den 30 november. 

– Civilsamhällets organisationer spelar en otroligt viktig roll för samhällets förmåga att möta nya utmaningar. Barnavårdscentraler, folktandvård, kvinnojourer, Wikipedia och Missing People är alla exempel på innovationer i civilsamhället och som visar på den kraft som frigörs när människor går samman för att skapa förändring. Genom Årets initiativ får vi möjlighet att uppmärksamma innovationer i civilsamhället som har potential att skapa verklig samhällsförändring, säger Maria Alsander, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Forum vill genom priset uppmärksamma den viktiga roll som civilsamhället spelar för att genom innovationsförmåga och övertygelse förbättra vårt samhälle. En jury kommer nu att kora vinnaren och i sin bedömning värdera hur nytänkande respektive initiativ är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är. 

Om de tre finalisterna: 

Digitalt uppsökande stöd av Alltid Sedd 

Alltid Sedd är ett initiativ som arbetar uppsökande gentemot barn och unga i syfte fånga upp och förebygga sexuell exploatering. I praktiken innebär det att volontärer under ledning av utbildade socionomer söker kontakt med unga på de forum där de vistas och aktivt – många gånger öppet – säljer sig själva. Utifrån devisen att alla förtjänar att känna sig sedda har organisationen som målsättning att ungdomar i utsatta situationer ska veta att det finns någon som ser dem och vill hjälpa dem till en positiv tillvaro. Genom ett relationsbyggande förhållningssätt är målet att fånga upp ungdomen, fungera som ett stöd och i de fall där det är möjligt slussa vidare till lämpligt stöd som erbjuds av annan aktör i samhället. 

Alltid Sedd sätter effektivt ljuset på ett växande samhällsproblem samtidigt som man erbjuder en väg framåt och en modell för uppsökande verksamhet online. Föreningens initiativ är nytänkande och kreativt delvis genom att det sker just online på platser där få vuxna rör sig, men även genom förhållningssättet som fokuserar på ungdomarnas mående och helheten av livssituationen snarare än enbart den sexuella exploateringen. 

Klara, Färdiga, Kvinna av Nya Kompisbyrån 

Nya Kompisbyråns kärnverksamhet innebär att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar och Klara, Färdiga, Kvinnas arbetsmarknadsfokus är en innovativ vidareutveckling av detta. I Klara, Färdiga, Kvinna får deltagarna en grund att stå på när det gäller att söka jobb samtidigt som de utökar sitt nätverk av etablerade svenska kvinnor. 

Genom att ta sig an den höga arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor är Klara, Färdiga, Kvinna ett utmärkt exempel på hur civilsamhället varje dag bidrar till att lösa utmaningar för samhället. I dagsläget erbjuds många utrikesfödda utbildningar, cv-kurser och samhällskunskap såväl som mentorskap och matchning mot företag. Men Nya Kompisbyrån kombinerar dessa två och möjliggör på så sätt för ett mer individcentrerat innehåll som kan anpassas efter individens nivå. Genom designen av programmet kan föreningen stötta högutbildade kvinnor med lång arbetslivserfarenhet såväl som lågutbildade kvinnor med begränsad tidigare erfarenhet. Alla deltagare får ett stöd som är anpassat efter sin förmåga och sina förutsättningar och möjligheter. 

Extravuxen av Maskrosbarn 

Insatsen Extravuxen är en kompensatorisk insats för de ungdomar vars behov inte kan tillgodoses av nuvarande öppenvårdsinsatser men som inte uppfyller kraven för en placering. Extravuxen är en ny form av kontaktinsats där fokus ligger på att kompensera en ungdom för det ungdomen inte kan få tillgodosett i sin livssituation. Borås stad, Lidköpings kommun, Lindesbergs kommun och Sigtuna kommun har redan implementerat insatsen, och Marks- och Vetlanda kommun är i full gång med att påbörja implementationen. Under 2023 kommer Maskrosbarn att erbjuda ett antal ytterligare kommuner att kostnadsfritt arbeta med Maskrosbarn för att implementera metoden. 

Maskrosbarn erbjuder genom initiativet Extravuxen - till skillnad från det stöd som idag finns att tillgå via socialtjänsten och som ofta är riktat till hela familjen - ett stöd som kompenserar för det föräldrarna inte kan ge och ett stöd som enbart är till för ungdomen själv. Utöver att fylla ett gap, så är insatsen särskilt intressant då målgruppen själva har fått påverka utvecklingen från problemformulering till slutresultat. 

Om Årets initiativ 

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Årets initiativ finansieras av Fremia och Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond. 

Juryn för Årets initiativ 2022 har bestått av Truls Neubeck (Growth Hub, Rädda Barnen), Maria Alsander (Forum), Malin Lindberg (Luleå Tekniska Universitet), Patrik Schröder (Fremia) och Arne Ljungelin (Synskadades riksförbund, mottagare av utmärkelsen 2021). 

För mer information, kontakta: 
Anton Alsander, Forum 
Telefon: 072 547 45 66 
E-post: anton.alsander@socialforum.se 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.