2021-11-19 06:00Pressmeddelande

Tre finalister i utmärkelsen Årets initiativ för social innovation

Stödbuss för att hjälpa våldsutsatta, synskadade krisinstruktörer och en restaurang som tar tillvara på matsvinn. Det har de tre finalisterna i Årets initiativ tagit fram som lösningar på olika samhällsutmaningar. Dessa sociala innovationer har nu chans till ideella sektorns utmärkelse till en nyskapande och samhällsförändrande verksamhet. Intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning står bakom utmärkelsen som delas ut den 10 december.

– Barnavårdscentraler, folktandvården, kvinnojourerna, Missing People och Wikipedia – alla är exempel på innovationer som har uppstått i civilsamhället, när människor har gått samman för att skapa förändring. Nu växer sig samhällsutmaningarna allt större, och denna innovationskraft behövs mer än någonsin. Det känns viktigt att vi får möjlighet att genom Årets initiativ uppmärksamma innovationer i civilsamhället som har potential att skapa verklig samhällsförändring, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Forum vill uppmärksamma den viktiga roll som civilsamhället spelar i att genom sin innovationsförmåga bidra till att förbättra vårt samhälle och inspirera till fortsatt innovativ samhällsförbättring. Juryn kommer nu att kora vinnaren och i sin bedömning värderar de hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

Om de tre finalisterna:

Synskadade krisinstruktörer av Civilförsvarsförbundet/Synskadades riksförbund
Utbildning av synskadade krisinstruktörer inom Sveriges Civilförsvarsförbund i syfte att inkludera personer med funktionshinder samt bredda kompetensen inom civilförsvaret. Därmed åstadkomma en mer rättvisande representation av krisinstruktörer som motsvarar medborgarna i Sveriges kommuner samt öka bredden av kompetens i instruktörskåren. Detta sker i samarbete mellan Civilförsvarsförbundet och Synskadades Riksförbund.

Genom att delaktiggöra, och särskilt rikta sig mot synskadade i utbildningsverksamheten har organisationerna gemensamt satt ljus på en central samhällsfråga: vikten av funktionshindrades delaktighet i vitala samhällsfunktioner. Samarbetet har möjliggjort för fler synskadade att bli en aktiv del i Civilförsvarsförbundets verksamhet samtidigt som kunskapen och förståelsen för funktionshindrades förutsättningar och villkor i kris har ökat.

Stödbussen av kvinno-, tjej- och brottsofferjouren Freezonen
Stödbussen, som är en rullande jourbil, utformad som ett mottagningsrum ger möjlighet för våldsutsatta personer att träffas nära deras hem. De personer som jourens medarbetare träffar i stödbussen är ofta hårt kontrollerade personer som inte har möjlighet att besöka jourernas kontor för möte. Bussen är en utökning av stödverksamheten som Freezonens kombinerade jour arbetar med. Målgruppen är ofta unga våldsutsatta personer, till stor del kvinnor och flickor som är utsatta för mäns våld eller ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Stödbussen är ett initiativ från föreningen Freezonen i syfte att hjälpa fler våldsutsatta kvinnor och är den första i sitt slag i Sverige. Detta initiativ belyser ett ständigt aktuellt och förödande samhällsproblem – mäns våld mot kvinnor. Genom en mobil, diskret stödbuss når man ut till isolerade och utsatta personer. Att leva i våldsamma och kontrollerande relationer skapar ofta en rädsla för att vara borta så länge. Där kommer stödbussen till stor hjälp.

Restaurang Svinn av Göteborgs Stadsmission
Restaurang Svinn drivs av Göteborgs Stadsmission som lunchrestaurang i Sjömanskyrkan i Göteborg och startade hösten 2021. Konceptet bygger på att laga mat på matsvinn till 95 procent. Restaurang Svinns främsta syfte är att parallellt med arbetet med ekologisk hållbarhet och räddade råvaror jobba för social hållbarhet. Detta gör man genom att utgöra en arena för personer som står utanför arbetsmarknaden att arbetsträna på restaurangen.

Att laga mat på svinn utgör kanske inte i sig en ny idé, men initiativet synliggör en lika delar modern som allvarlig utmaning (matsvinnet) samtidigt som en lösning presenteras som därtill möjliggör arbetstillfällen för en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden.

Om Årets initiativ
Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.  Årets initiativ finansieras av Fremia och Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Juryn för Årets initiativ 2021 består av Truls Neubeck (Growth Hub, Rädda Barnen), Karin Svedberg (Svenska kyrkan och Forums styrelse), Ola Segnestam-Larsson (Ersta Sköndal Bräcke Högskola) och Cecilia Simander (Uppsala kvinnojour och vinnare av utmärkelsen 2020).

Läs mer om Årets initiativ: https://socialforum.se/arets-intitiativ-2021/.

För mer information, kontakta:
Anna Snell
Kommunikationsansvarig
Telefon: 073-554 23 23
E-post: anna.snell@socialforum.se Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.