2016-01-22 07:30Pressmeddelande

Tid att tänka om kring företagens roll för civilsamhället

null

Civilsamhället och näringslivet utgör två av samhällets allra viktigaste sektorer. Bägge har en avgörande betydelse för den svenska samhällsutvecklingen. Trots detta reduceras bilden av företagens insatser ofta till att bidra med pengar i marknadsföringssyfte. Genom ett samtal med företrädare ifrån civilsamhället och näringslivet som arbetar nära varandra vill vi därför försöka ge nya perspektiv på hur företag kan bidra med sin expertis och sina kunskaper till civilsamhällesorganisationer.

Morgonforum bjuder den 26/1 in till samtal om förhållandet mellan civilsamhälle och näringsliv. Vad kan företag lära sig av civilsamhällets historiska förmågor i en tid när konsumenten alltmer värdesätter socialt ansvarstagande? Vad finns det för hinder för ett sådant partnerskap? Och en hel del annat.

Med hjälp av fakta och lyckade exempel på tidigare samarbeten vill vi visa olika aspekter av vad dessa två sektorer kan lära sig av varandra. Med oss har vi även en företrädare ifrån akademin som ska lyfta diskussionen till en övergripande nivå.

Vilka hinder finns för sådana här samarbete och vilken samhällsnytta kan det leda till?

Medverkar gör Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Högskola, Anna Snell, Volontärbyrån, Fayyad Assali, Röda Korset, Tom Törnblom, Skandia och Sanna Salwén, IBM.

Kaffe från 9, seminariet startar 9.30 och avslutas kl 11.

Se anmälningslänken nedan.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.