2010-04-22 07:00Pressmeddelande

Techsoup valde Forum för frivilligt socialt arbete

Den amerikanska stiftelsen TechSoup Global valde Forum för frivilligt socialt arbete som svensk partner för att inleda verksamheten med att donera gratis programvara från bland annat Microsoft, SAP och Adobe till svenska ideella organisationer och stiftelser.

Techsoup finns i 35 länder och har hjälpt mer än 100 000 organisationer att spara i genomsnitt 100 000 kronor per organisation. Techsoup startades i USA för 25 år sedan och har sedan dess bistått föreningar och stiftelser med både gratis programvara och kunskap för att organisationerna lättare skall nå sina mål. Idag har Techsoup samarbete med över 40 företag bland annat Adobe, SAP, Microsoft, Cisco, Flickr, Seagate och Symantec. Under 2008 hjälpte Techsoup ideella organisationer att spara drygt två miljarder kronor på sina programvaruinköp och hjälpt organisationer från 190 länder att få bättre kunskap om hur man använder ny teknik för att nå sina mål.

- Vi är stolta över att Techsoup valde Forum som samarbetspartner, säger Göran Pettersson, Forums Generalsekreterare.
- Vårt uppdrag är att stödja den svenska idéburna sektorn genom att förbättra förutsättningarna och infrastrukturen. För sju år sedan knöt vi Volontärbyrån till oss och nu lanserar vi Techsoup i Sverige. Båda ger organisationer verktyg att få bättre effekt av vad de gör.

- Den här typen av breda lösningar är något helt nytt för svenskt föreningsliv, säger Andreas Ericsson, Verksamhetsansvarig TechSoup Sverige.
- Det är vanligt att enskilda företag stödjer enskilda organisationer, men det har saknats mer strukturerade och långsiktiga verksamheter där man inte behöver anpassa sin verksamhet efter kommersiella krav. TechSoup gör att Sveriges organisationer blir friare genom att man kan fördela resurser från administration till kärnverksamhet utan att förlora i självständighet.

Den 18 maj är det lansering på Klarabiografen på Kulturhuset tillsammans med Microsoft.

Presskontakt:
Andreas Ericsson
Verksamhetsledare TechSoup
070-595 77 81, andreas.ericsson@techsoup.se
www.techsoup.se

Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-996 54 25  goran.pettersson@socialforum.se  
www.socialforum.se

Forum är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.