2007-07-10 16:30Pressmeddelande

Sverige kan lära av Englands överenskommelse mellan ideellt och offentligt

Varje samhälle behöver ett självständigt och starkt ideellt engagemang. Sverige är femma i världen på detta, men det kan ändå utvecklas. Hur skall den ideella sektorns värden och egenart bevaras samtidigt som välfärden och det offentliga ställer nya krav? Detta var temat för Forums seminarium med företrädare för den engelska The Compact och svenska forskare, organisationer och debattörer i Almedalen.

Deltagare: Landshövding Marianne Samuelsson, Ingela Andersson från NCVO i England, Ariane Rodert från europeiska CEDAG, SKTF:s ordf Eva
Nordmark, professor Lars Svedberg från Ersta Sköndals högskola, Västsvenska Handelskammarens VD Anders Källström, Sofia Modigh, ordf för NBV, och generalsekr Göran Pettersson, Forum för Frivilligt Socialt Arbete.
Samtalsledare: Journalisten Gabriella Ahlström

I Storbritannien har The National Council for Volunteer Organisation (NCVO) etablerat en överenskommelse (The Compact, http://www.thecompact.org.uk/) med den engelska staten, där den ideella sektors egenart och identitet erkänns, där grundläggande principer för relationen mellan staten och sektorn etableras.

- Sedan the Compact skrevs under 1998 har den varit en ovärderlig tillgång för den ideella sektorn i England. Förutom principer och värdegrund är den också en mekanism för att lösa konflikter och utveckla ett bättre samarbete mellan de båda sektorerna. Den ideella sektorn tillför ett enormt värde till samhället, både ekonomiskt och socialt. Och att ha ett avtal som reglerar och leder förhållandet är absolut nödvändigt, säger Ingela Andersson Compact Advocacy Officer på NCVO.

I Sverige finns nu möjligheter att åstadkomma en överenskommelse med samma syfte. Forum för Frivilligt Socialt Arbete och ett antal andra organisationer driver på för en sådan utveckling. Den svenska regeringen har också signalerat att man är intresserade av detta.

- Vi vill lära av andras erfarenheter men bygga en överenskommelse som vilar på svensk grund, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

- I höst kommer samtalen som skall leda till en svensk överenskommelse inledas och för oss är det helt avgörande ha med hela det politiska fältet, de fackliga organisationerna och det lokala arbetet i kommunerna, säger Göran Pettersson generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

För mer information:

Göran Pettersson
Generalsekreterare, Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Tfn: 08-651 07 21, Mobil: 0709-965425
E-post: goran.pettersson@socialforum.seBakgrundsfakta

- 560 miljoner frivilligtimmar per år i Sverige
- Värdet av det frivilliga arbetet per år är 150 mrd kr
- Ideella organisationer omsätter 150 mrd kr per år
- 51 % av befolkningen gör frivilliga insatser, 168 timmar per person och år
- C.a en miljon personer gör frivilliguppdrag inom det sociala området
- Sektorns organisationer har c:a 150 000 anställda
- Gåvor till 90-konton: 5,2 mrd per år
- Sektorn utgör 6% av Sveriges BNP
- Offentliga bidrag: 11,6 mrd per år

Den sociala ekonomins organisationer - föreningar, kooperativ, stiftelser, trossamfund, icke vinstutdelande aktiebolag – arbetar på olika sätt för att uppnå sociala målsättningar, för att skapa positiva livschanser för människor.

Det kan handla om ett arbetskooperativ som skapar arbetstillfällen, riktiga jobb, för människor som annars har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det kan handla om öppen social verksamhet som ofta drivs av föreningar och kyrkor, där människor som har behov av det kan finna ett socialt rum, vägar framåt i livet.

Det kan röra sig om ett boendekooperativ som tar sociala hänsyn i boendet, som stöttar de boende i deras kamp för ett nyktert liv.

Det kan handla om en patient/klientförening som ger läkemedelsberoende, drogberoende, spelberoende en möjlighet att själva, men med stöttning av människor med liknande erfarenheter, ta kontroll.

Det kan vara en etnisk gruppering eller en kyrka som bedriver äldreboende för ”sin” målgrupp.

Det kan vara en grupp funktionshindrade som i kooperativ form bedriver bed and breakfast och kafé, och som därmed kan ägna all sin kraft åt något de brinner för istället för dagverksamhet där de sysselsätts.

Det handlar om en mycket stor mängd frivilligarbete som gör livet enklare, roligare och mer meningsfullt. Invandrarkvinnor som får hjälp att lära sig cykla, ensamma äldre som får promenadsällskap, hemlösa som får soppa, katter som får omvårdnad, barn som får ledare på läger, publikvärdar på idrottsevenemang, telefonjourer som ger stöttning.

Om spelregelsprocessen
Forum för Frivilligt Socialt Arbete har i samverkan med andra organisationer drivit detta arbete i c:a 4 år. Läs mer på http://www.socialforum.se/se/Asikter/Spelreglerna/Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.