2019-09-02 17:39Pressmeddelande

Svenskt migrationsarbete på agendan på internationellt möte i Östersund

null

Intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning arrangerar studieresan till Östersund som en del i ett EU-projekt om migrations- och asylfrågor i EU. Under utbytesresan kommer grupperna att få möta representanter från civilsamhällets organisationer, liksom företrädare från kommunen. Särskilt fokus ligger på att förmedla svenska erfarenheter av modellen Idéburet offentligt partnerskap (IOP), som runt om i Sverige ofta är den samverkansform som används på migrations- och integrationsområdet.

–Migration är en naturlig del i samhällets utveckling, såväl i Sverige som i Europa, säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson. Det gör frågan om hur vi bäst åstadkommer ett så bra mottagande som möjligt ständigt aktuell och där har vi EU-länder mycket att lära av varandra. Det känns spännande och utmanande att få dela med sig av vad som händer i Sverige, vilken roll civilsamhället spelar, och där ser vi nu flera framgångsrika exempel på hur Sverige använt just Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Om projektet ”Snapshots from the Borders”Enligt FN finns det idag 258 millioner migranter – 3,4% av världens befolkning. Migrationsverkets prognos är att det under 2019 kommer att vara 23 000 personer som söker asyl i Sverige, och nästa år ökar antalet till 29 000. För att öka samverkan mellan länderna och skapa bättre förutsättningar för migrationen i Europa samarbetar ett stort antal parter i Europa i det EU-finansierade tre-åriga gränsöverskridande projektet ”Snapshots from the Borders”.I Sverige är det intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning som medverkar i projektet. Den fjärde och femte september kommer utbytesaktörer från Cypern och Österrike till Östersund för att lära av hur vi arbetat med frågan i Sverige. Fokus i projektet är att sprida röster, praxis och erfarenheter mellan länderna.

Vill du veta mer? Kontakta då:

Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum. Mobil 070-996 54 25

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.