2010-07-06 06:10Pressmeddelande

Supermakterna möts i Almedalen

Idag möts tre supermakter i Visby. Den amerikanske ambassadören, Microsoft och det svenska föreningslivet håller ett seminarium om engagemang och välfärd.

Mycket skiljer USA och Sverige åt, exempelvis välfärdssystemen, vad som ska skötas offentligt och vad som skall skötas privat. En sak förenar dem, det frivilliga engagemanget som är starkt i båda länderna. Nära hälften av den vuxna befolkningen i Sverige arbetar frivilligt och i genomsnitt lägger vi ned 16 timmar per månad på detta enligt 2009 års befolkningsstudie. Vi vet att det frivilliga arbetet är omistligt för det svenska samhället och motsvarar 400 000 årsheltider. Utan dessa insatser skulle samhällssystemen krascha, på båda sidorna atlanten.

De båda ländernas frivilligsektorer är dock uppbyggda på olika sätt. Sverige har en mycket högre andel av ideellt arbete i förhållande till anställda inom frivilligorganisationerna. I Sverige är andelen arbetade årsheltider inom frivilligsektorn utförda av anställda i förhållande till ideellt arbete så låg som 24 procent, medan samma siffra i USA är 63 procent.

-          Det goda samhället kräver att alla hjälps åt. I USA har företagen en starkare tradition av att ta socialt ansvar än vad vi har här och vi har mycket att lära av varandra, säger Andreas Ericsson, verksamhetsledare TechSoup Sverige.

Hur tänker Microsoft när de skänker bort sina datorprogram till föreningslivet? Vad ser Volontärbyrån för trender i det frivilliga engagemanget? Vilka skillnader ser den amerikanska ambassadören mellan USA och Sverige? Om detta samtalar Microsofts chef för Samhällsansvar Anders Johansson, Volontärbyråns grundare Amelie Silfverstolpe och den amerikanska ambassadören Matthew Barzun vid seminariet Supermakterna - Möte mellan Svenska föreningsvärlden, Datajätten och Amerikanska regeringen, anordnat av Forum för Frivilligt Socialt Arbete, TechSoup och Microsoft.

Tid: tisdag 6/7 klockan 13.00-14.00
Plats: Metodistkyrkan (församlingshemmet), Adelsgatan 41, Visby

Kontakt
Andreas Ericsson, Verksamhetsledare TechSoup Sverige
070-595 77 81, andreas.ericsson@techsoup.se

Om TechSoup
TechSoup donerar programvara från Microsoft och andra ledande datorföretag till Sveriges föreningsliv. Huvudman är Forum för Frivilligt Socialt Arbete.
http://www.techsoup.se/

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden.
http://socialforum.se/


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.