2006-07-03 05:00Pressmeddelande

Statens städgumma eller självständig aktör?

De ideella organisationernas roll i samhället har diskuterats länge. Från att ha varit en debatt där organisationerna inte skulle behövas om bara det offentliga gjorde sitt, har vi idag en medial diskussion där det ideella engagemanget syns och en förståelse för dess unika egenvärde sprider sig. För egentligen är det ganska enkelt – ideella organisationer får inte uppdrag, de tar sig uppdrag!

I en ny debattbok från Forum för Frivilligt Socialt Arbete ges en rad bilder i frågan. På ämnet idéburen välfärd finns texter och åsikter från verksamheter, organisationer, politiker och forskning. Här hittar du tankar om viktiga förutsättningar för det ideella engagemanget, en bred beskrivning av hur det ideella Sverige ser ut, och spännande idéer om framtidens engagemang.

”Samhället är större än staten” ger dig en bred och mångfacetterad bild av Sveriges idéburna välfärd.

Du kan ladda ner debattboken som pdf. Om du har frågor om boken, eller Sveriges ideella välfärd är du välkommen att ringa Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete, tel 070-996 54 25.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.