2008-07-11 01:04Pressmeddelande

Socialt engagemang störst i riksdagen

Riksdagsledamöter är engagerade i annat utanför sitt parti! Och det sociala engagemanget är störst. Det visar en enkät som Forum för Frivilligt Socialt Arbete har gjort bland riksdagsledamöterna.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete har frågat riksdagsledamöterna om deras engagemang. Trots mejlbomningen om FRA har 23% av ledamöterna hittat förfrågan och svarat, 45% män och 55% kvinnor, jämt fördelat på partierna utifrån deras storlek.

87% av de svarande ledamöterna har ett ideellt engagemang utanför sitt partiarbete. De som inte har något annat ideellt engagemang svarar att de inte har tid och bara en att han eller hon inte vill. Två ledamöter skulle gärna vilja ha något annat engagemang.

Socialt och idrott är de största områdena inom ledamöternas engagemang. Och så är det också bland befolkningen. På frågan vad är du engagerad i är svaren:

Miljö

12.1 %

 

Lokal utveckling

22,7.%

 

Handikapp

4,5 %

 

Etnicitetsfrågor

7,6 %

 

Kultur

22,7 %

 

Folkbildning

22,7 %

 

Socialt

45.5 %

 

Idrott

40,9 %

 

Internationellt

30.3%

 

 

- Vi ser det som väldigt positivt att det bland ledamöterna finns en egen erfarenhet av engagemanget och att det som ideella organisationer kan och gör, deras roll är känd och har stöd av många ledamöter, säger Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

För mer information:

Göran Pettersson

Generalsekreterare, Forum för Frivilligt Socialt Arbete

Tfn: 08-651 07 21, Mobil: 0709-965425
E-post: goran.pettersson@socialforum.se

Bakgrundsfakta om ideellt engagemang i Sverige

  • - 51 % av befolkningen gör frivilliga insatser, 168 timmar per person och år
  • - C.a en miljon personer gör frivilliguppdrag inom det sociala området
  • - 560 miljoner frivilligtimmar per år i Sverige
  • - Värdet av det frivilliga arbetet per år är 150 mrd kr
  • - Sektorns organisationer har c:a 150.000 anställda (hel eller deltid)
  • - Ideella organisationer omsätter 150 mrd kr per år
  • - Sektorn utgör 6% av Sveriges BNP
  • - Gåvor till 90-konton: 5,2 mrd per år
  • - Offentliga bidrag: 11,6 mrd per år


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.