2011-03-31 12:03Pressmeddelande

Slopad momsfrihet ett hot mot civilsamhällets organisationer som en viktig kraft i demokratin, samhällsbygget och välfärden

Den slopade momsfriheten kommer att drabba svenskt föreningsliv hårt, både ekonomiskt och administrativt. Regeringen måste fortsätta ta strid med EU-kommissionen och stå upp för ett starkt och självständigt föreningsliv.

Sverige har fått nej av EU-kommissionen på undantaget för den svenska momsfriheten för ideella föreningar.  I dag är hela den svenska ideella sektorn undantagen från moms, men EU-kommissionen anser att det strider mot EU:s lagstiftning och har försökt få bort undantaget. Regeringen har ansökt om att ideella föreningar med en omsättning som understiger en miljon kronor ska slippa redovisa moms, men detta går EU-kommissionen alltså inte med på.

-          Vår grundhållning är att Sverige kan fortsätta ha ett generellt undantag, och att regeringen kan få igenom det om man vågar ta strid för det. Vi uppskattar att finansminister Anders Borg förstår hur viktig den här frågan är och fortsätter att försvara goda förutsättningar för civilsamhällets organisationer, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Att lägga moms på föreningslivet tar både kraft och pengar från civilsamhällets organisationer, resurser som behövs för att göra det som är vår uppgift. Föreningarna riskerar att gå på knäna med den ökade administrativa bördan.

-          Vi förväntar oss att regeringen fortsätter att ta strid för den svenska traditionen med goda förutsättningar för ett självständigt och starkt föreningsliv, där civilsamhällets organisationer är en viktig kraft i demokratin, samhällsbygget och välfärden, fortsätter Göran Pettersson.

 

Presskontakt
Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425 goran.pettersson@socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden. www.socialforum.se

 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.