2006-03-03 14:15Pressmeddelande

Skatteregler för ideella sektorn skall självklart vara lika för alla

Idrottsskatteutredningen har lämnat sitt betänkande "Nya skatteregler för idrotten". Där föreslås bl.a. att idrottsföreningar "inte [skall] vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet som har naturlig anknytning till den idrottsliga verksamheten". Forum för Frivilligt Socialt Arbete konstaterar att utredningen landat i ett rimligt förslag. Detta bör dock också omfatta andra ideella föreningar.

- Det finns inga hållbara och relevanta argument för att särbehandla idrotten i denna fråga, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Hela den ideella sektorn gör viktig verksamhet som hela samhället får del av och bör därför behandlas lika.

Kontakt

Göran Pettersson
generalsekreterare
Forum för frivilligt Socialt Arbete
070-9965425


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.