2006-06-30 14:48Pressmeddelande

Samhället är större än staten

I Sverige är vi bland de bästa i världen på ideellt engagemang och det engagemanget måste tas till vara på ett bra sätt. Hur ser det offentliga på den ideella sektorn? Kan vi utveckla samverkan? Vi tar upp frågor om de ideella organisationernas roll i välfärden och demokratin.

Medverkande:

Landshövding Marianne Samuelsson, Forum för Frivilligt Socialt Arbetes generalsekreterare Göran Pettersson, Kommunalråden Lars Bryntesson(s) och Acko Ankarberg (kd), Rädda Barnens generalsekreterare Charlotte Petri Gornitzka, Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg och Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

Avslutande samtal med partisekreterare Sven-Otto Littorin (m) och statsekreterare Jens Henriksson (s)

Kan ideellt och kommersiellt skapa nya lösningar tillsammans?

Seminarium under Almedalsveckan Tisdagen den 4 juli kl 09.30-11.15 Plats: Restaurang Burmeister

Låt de ideella organisationerna och bemanningsföretagen samarbeta så att fler människor får rätt stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Ta till vara organisationeras nätverk och
sociala kunskap. Låt bemanningsföretagen få rätt förutsättningar att anställa.

Medverkande:

Ulf Lindberg, Almega och Göran Pettersson, Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Anders Carlberg, VD och grundare för Fryshuset, Representant för Arbetsförmedlingen,

Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen,
samt Inger Davidson, riksdagsledamot (kd) och Håkan Wåhlstedt, partisekreterare (mp).

Kontakt: Göran Pettersson: 070-9965425


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.