2016-03-01 10:24Pressmeddelande

Så tar vi bättre till vara frivilliga resurser

null

Hur kan det stora engagemang som flyktingars situation i Sverige visat tas till vara bättre? Under Morgonforum, som arrangerades i samverkan med Överenskommelsen den 26 februari svarade Pia Svanqvist från Göteborgs föreningscenter, Karin Linkhorst, Linköpings kommun och Åsa Eriksson, Norbergs kommun på den frågan, under ledning av Anna Ardin. Nu finns seminariet på webben! 

Stora salen i Hartwickska huset på S:t Paulsgatan blev snabbt fullsatt av representanter för en lång rad organisationer, myndigheter och företag. Ämnet inspirerade till diskussion redan innan seminariet satt igång och många valde också att stanna efteråt för fortsatta samtal.

Hela seminariet finns att se via vår inspelade webbsändning. Här hittar du ett referat. Mer om seminariets syfte finns i den ursprungliga inbjudan.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.