2016-03-18 07:30Pressmeddelande

Så inkluderar vi fler i våra organisationer: 10 samtal om mångfald och öppenhet i förenings- och arbetslivet (22/3)

null

Trots att viljan och behovet finns, är många arbetsplatser och föreningar fortfarande alltför homogena. Vad beror det på och hur kan vi förändra det? För att svara på den frågan bjuder nu Forum, i samarbete med Diversity Group, in till ett lite annorlunda Morgonforum.

Efter en kort introduktion får publiken möjlighet att välja mellan elva samtalsvärdar som alla delar med sig av sina egna erfarenheter och tillsammans med er tar frågan om mångfald och inkludering ett steg längre.


Vi kan nu presentera följande intressanta och kunniga personer som samtalsvärdar:

Marcuz Haile, projektledare “Uppdrag humanitet”, Röda Korset.

Anna Bergholtz, normbrytande journalist, moderator, föreläsare.

Mohammed Al-Saud, Syrian activist and chairman of The Young Republic.

Lukas Romson, Jämlikhetskonsult och transexpert.

Bienvenido Flores, talesperson för EU-migranter i Stockholm.

Wendela Almgren, HR chef på Furniturebox.se och Bisfront AB.

Maria Langefors, Tenstakyrkan och Hela Människan.

Anna Karlsson, vd reVamp, expert i intersektionalitet.

Johan Dahlén, Projektledare, Ideell mångfald.

Najma Mohammed, Proj. ledare i Sveriges Ungdomsråd, VD på Refugees Welcome Stockholm.

Josephine Krieg, Expert HBTQ.

För mer information om vilka ämnen respektive samtalsvärd kommer att diskutera, vänligen se vårt Facebook-evenemang.

Stort tack till Arbetsförmedlingen för att de upplåter sina lokaler till seminariet!

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.