2005-10-21 14:29Pressmeddelande

Regeringschefer i EU, ni lever inte upp till folkets förväntningar!

Torsdagen den 27 oktober träffas EU:s regeringschefer i London för att diskutera aktuella frågor, bland annat frågan om utvecklingen av en social modell. I samband med detta möte skickar "The Social Plattform" http://www.socialplatform.org/code/en/hp.asp där Forum för Frivilligt Socialt Arbete är representerat, ett öppet brev till regeringscheferna med budskapet att man måste ta den sociala dimensionen av utvecklingen på större allvar.

När EU-länderna kom överens om Lissabonstrategin, som skall göra EU till världens mest attraktiva och konkurrenskraftiga område, var den sociala utvecklingen ett av tre områden som lyftes fram som framgångsfaktorer. De senare årens politiska utveckling har visat att man inte prioriterat detta område. Man har mer och mer enögt fokuserat på ekonomisk utveckling och glömt att denna förutsätter en social situation som präglas av solidaritet och allas delaktighet.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.