2008-10-23 15:19Pressmeddelande

Regeringsbeslut idag öppnar för bättre samverkan!

null

Genom ett unikt gemsamt arbete mellan regeringen och flera organisationer har vi idag fått en överenskommelse som även Sveriges Kommuner och Landsting och samtliga riksdagspartier står bakom.

Överenskommelsen skapar grunden för en gemsam utveckling av förutsättningarna för människors engagemang. Det blir nu möjligt att sammanhållet, och med respekt för organisationernas självständighet, diskutera hur samhällets samlade resurser kan tas till vara.

- Jag är stolt och glad eftersom överenskommelsen gör att det bli enklare att jobba som idéburen organisation. Vi har fått erkännande som en självständig, rättighetsbaserad och unik kraft som är omistlig för demokratin och välfärden,  säger Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

- Vi har beslutat att ställa oss bakom och underteckna överenskommelsen, eftersom vi anser att den skapar bättre förutsättningar för en positiv utveckling. För oss har det också varit viktigt att den har en bred politisk förankring, säger Anna Carlstedt ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Organisationerna utgår från sina värden och det förtroende som människor har för deras verksamheter och mål. Att utveckla välfärden innebär att man behöver en samverkan och dialog med det offentliga, men även en tydlig egen idé och möjlighet att vara en oberoende röst, inte någon annans verktyg.

Ett samhälle med många engagerade människor ger goda förutsättningar för positiv utveckling på i stort sett alla områden. Och att människor har möjlighet att tillsammans få utlopp för sitt engagemang i organisationer av olika slag bidrar till en sådan utveckling.

- Hälften av alla i Sverige är ideellt engagerade och ger i snitt 14 timmar per månad. Detta engagemang finns lokalt, i hela landet. Vi ser därför fram mot att utveckla dialogen i kommunerna med utgångspunkt i den överenskommelse som regeringen idag har beslutat om.

För mer om den lokala dialogen hänvisar vi till vår debattartikel i Dagens samhälle idag:

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=13625&articleCategoryID=19

Foto: Pawel Flato.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.