2007-07-13 17:28Pressmeddelande

Regeringen sätter tidsplan för spelregelsöverenskommelse

Folkrörelseminster Nyamko Sabuni offentliggjorde den tidplan som regeringen har för att åstadkomma en färdig spelregelsöverenskommelse. Våren 2008 hoppas regeringen att en överenskommelse skall vara klar, för den sociala delen av civilsamhället.

Som ett av veckans sista Almedalsmöten drog de ideella paraplyernas gemensamma seminarium med folkrörelseminister Nyamko Sabuni stor publik på fredagen.

Temat för mötet var: "Vilken är regeringens politik för det ideella Sverige?" Och de fyra paraplyernas generalsekreterare/ansvariga, Göran Pettersson för Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Anna-Karin Eklund för Ideell Arena, Lars Pettersson för Famna och Erik Zachrisson för FRII, diskuterade tillsammans med ministern.

Vid mötet bekräftade Sabuni regeringens intresse för att åstadkomma en överenskommelse med det civila samhället som tydliggör relationer och roller, samt att man inleder samtalen med den socialt inriktade delen av civilsamhället. Den viljan blev ännu mer markerad då Sabuni också berättade att regeringen gärna ser en färdig överenskommelse våren 2008.

- Jag är mycket glad över att vi nu kan inleda dessa samtal om spelregler och att vi kanske kan skapa en miljö där ideellt engagemang kan få bättre chans att utveckla sin fulla potential. Och jag vill markera att samtalen måste handla om både det frivilliga arbetet inom civilsamhället men också det betalda arbetet, säger Göran Pettersson generalsekreterare Forum för Frivilligt Socialt Arbete.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.