2014-09-29 07:20Pressmeddelande

Rebecka Prentell debuterar med boken Det nya civilsamhället

null

Hur politiskt får det civila samhället vara och hur kan nätverksbaserade aktivister och etablerade föreningar närma sig varandra? Två utmaningar som tas upp i boken Det nya civilsamhället, skriven av Rebecka Prentell.


Som ordförande i Sverok har civilsamhällets förutsättningar intresserat Rebecka Prentell länge. Men själv trodde hon aldrig att hon skulle skriva en bok.

– Genom mitt engagemang i Sverok har jag sett hur viktigt föreningslivet är för så många människor. Ett starkt civilsamhälle är hjärtat i vårt demokratiska samhälle, därför är förutsättningarna för att föreningslivet ska kunna verka självständigt oerhört viktiga. Men jag trodde aldrig att jag skulle skriva en bok om det här, men när jag fick den möjligheten kändes det helt rätt.

Det var i vintras när hon började fundera lite extra på om sektorn verkligen pratade om rätt saker som idén till en bok väcktes.

– Då diskuterades kommersialiseringen av ideella organisationer mycket, visserligen en viktig frågeställning men inte den trend som har haft störst effekt på de organisationer jag har kommit i kontakt med. Jag ville lyfta upp andra frågeställningar och efter samtal med Forum och andra landade det i att det var en bok jag skulle skriva.

I boken spanar Rebecka Prentell om åtta utmaningar som civilsamhället just nu kämpar med. Genom att prata med forskare, organisationsföreträdare och aktivister vänder hon och vrider på vanliga föreställningar, rådande kunskap och praktiska erfarenheter på ett både tankeväckande och medryckande sätt. Och en av de mest avgörande utmaningar för civilsamhället just nu menar Rebecka är vikten av att organisationer värnar sitt oberoende. I kapitlet Synas men inte höras – Finns det en gräns för hur politiskt det civila samhället får och bör vara? gör hon en utblick till det brittiska civilsamhället vars funktion att utmana rådande normer och politik har ifrågasatts. I stället gynnas traditionell välgörenhet högre.

– Under de senaste åren har vi sett närmanden från både det offentliga och politiken att civilsamhället ska ta en större roll i den offentliga välfärden. I boken gör jag bland annat en utblick till Storbritannien på det här temat. Den brittiska utvecklingen där det offentliga mer och mer tystar civilsamhället genom klausuler i upphandlingar och minskad grundfinansiering tror jag att vi har mycket att lära oss av i Sverige. Vi behöver bevaka de villkor som sätts upp i samband med upphandlade kontrakt och värna vårt oberoende. Det är en viktig framtidsfråga för sektorn.

I dag kl. 09.00 under ett seminarium berättar Rebecka Prentell mer om sin bok. Journalister är välkomna. Plats: Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Mer om Rebecka Prentell

Rebecka Prentell har sin bakgrund i spelhobbyn. Som ordförande för ungdomsförbundet Sverok har hon de senaste åren debatterat civilsamhällets villkor och ungas rätt till organisering. Hon är även vice ordförande i LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer där hon särskilt har intresserat sig för civilsamhällets förutsättningar och politik.

Beställ ett exemplar av Det nya civilsamhället

Här kan du beställa boken.

Vill du beställa ett recensionsexemplar, kontakta Forum – idéburna organisationer med social inriktning på kansli@socialforum.se eller 0722-31 57 41.

För fler kommentarer kontakta:

Rebecka Prentell
070-716 37 00
Författare till boken Det nya civilsamhället

Göran Pettersson
070-996 54 25
Generalsekreterare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning


Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.