2006-06-15 13:46Pressmeddelande

Rätten till engagemang måste gälla alla!

Domen från länsrätten i Västmanland gäller Susanne Linde som var politiskt engagerad i Feministiskt initiativ och samtidigt sjukskriven 75%.

Domen ger Linde rätt mot Försäkringskassan som tidigare beslutade att sänka hennes ersättning till 50%, med hänvisning till hennes politiska engagemang. Detta är en problematik som är vanlig både för sjukskrivna, förtidspensionerade och arbetslösa. I en del fall har ersättningen varit oförändrad och man har sett det som positivt att engagemanget ger nya nätverk, en gemenskap och är en del av t ex en rehabilitering. I andra fall har försäkringskassan begränsat och reglerat omfattningen av engagemanget eller sänkt sjukersättningen med hänvisning till en större arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen har hotat att dra in a-kassan med hänvisning till att den arbetssökande inte står till arbetsmarknadens förfogande.


I grunden handlar det om lika rättigheter både demokratiskt och mänskligt. Systemet hotar att stänga ute människor från den demokratiska processen och samhällets gemensamma funktion. Vi har i februari i år skrivit till regeringen i denna fråga, men inte fått svar. Då lyfte vi, från Forum för Frivilligt Socialt Arbete, fram ett liknande fall där en polioskadad man inte fick vara engagerad i sin intresseförening för trafik- och polioskadade. Vi drar nu slutsatsen att i vart fall alla som är sjukskrivna har rätt att engagera sig.

För mer information kontakta:

Göran Pettersson
generalsekreterare
070-9965425


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.