2006-02-17 15:03Pressmeddelande

Pressmeddelande: Sociala tjänster blir undantagna i tjänstedirektivet

EU-parlamentet har röstat om det nya tjänstedirektivet som reglerar företags/organisationers möjligheter att erbjuda tjänster i andra europeiska länder. Direktivet slår fast det får ställas nationella krav, men att samma krav ska gälla för utländska och inhemska företag.

Ett av undantagen blir sociala välfärdstjänster där de ideella organisationerna själva och i samarbete med det offentliga gör mycket viktiga insatser i Sverige idag.

- Forum för Frivilligt Socialt Arbete har tillsammans med våra kontakter i Europa arbetat för ett undantag när det gäller ideella sociala verksamheter. Ett tjänstedirektiv utan de undantag som nu har förordats av EU-parlamentet skulle haft oöverskådliga effekter på svensk socialpolitik och för ideella organisationer på det sociala området.

- Detta är inte det enda undantaget, men det får stor betydelse för de ideella organisationerna, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Och låt oss nu hoppas att EU-kommissionen tar verklig notis om vad parlamentet har beslutat inför sitt förslag till ministerrådet där frågan slutligen avgörs!


Göran Pettersson
0709-96 54 25


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.