2006-02-07 08:28Pressmeddelande

Pressmeddelande: Sätt ned foten om tjänstedirektivet!

Dags för svenska regeringen att bestämma sig om tjänstedirektivet. Om ett par veckor kommer EU-parlamentet att besluta om det nya tjänstedirektivet och diskussionerna pågår runt om i Europa. Om icke vinstdrivande sjukvård undantas, men man låter direktivet omfatta de sociala verksamheter som idag drivs av ideella organisationer kan det få mycket långtgående konsekvenser.

Effekterna när det gäller kollektivavtal och därtill hörande frågor är ganska väl belysta. Men det finns andra viktiga aspekter i frågan om ett europeiskt tjänstedirektiv.

Vilka blir effekterna av tjänstedirektivet för socialt arbete i Sverige? Vi har försökt få tag i eventuella konsekvensanalyser. Men dessa lyser med sin frånvaro. Vi anser att den svenska regeringen måste tillsätta en utredning som belyser vilka effekter på svensk socialpolitik, som tjänstedirektivet kan få!

- Det är inte rimligt att det fattas beslut av EU-parlamentet nu i vinter och sedan av ministerrådet längre fram i vår, utan att vi vet åtminstone vilka de viktigaste effekterna på svensk socialpolitik blir, säger Ariane Rodert.

Enligt våra källor i regeringskansliet och från Bryssel har den svenska regeringen inte ännu tydligt begärt att sociala tjänster skall undantas från tjänstedirektivets regler. I direktivförslaget som parlamentet röstar på är sjukvårdstjänster undantagna, men vissa sociala tjänster kvar. Skälet att man väntar med att begära undantag sägs vara förhandlingstaktiskt.

- Det är en ren säkerhetsåtgärd att begära detta undantag. Den svenska regeringen borde gå efter försiktighetsprincipen när det gäller vår sociala modell. Den bör inte kunna ifrågasättas av tjänstedirektivet, säger Ariane Rodert.


Kontakt:

Göran Pettersson Ariane Rodert
Generalsekreterare EU-handläggare
0709-96 54 25 +32495239546
Forum för Frivilligt Socialt Arbete


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.