2005-12-03 11:25Pressmeddelande

Pressmeddelande: Hylla det starka ideella engagemanget i Sverige!

Vi har vant oss vid bilden att all välfärd är offentlig i Sverige. Så är det inte! Varken i vardag eller i krislägen. Den nu aktuella katastrofkommissionen och erfarenheterna från orkanen Gudrun visar hur oerhört många människor är beroende av att det finns andra som ger av sig själv. Men också i vardagen gör 3 miljoner svenskar stora men tysta insatser för andra.

Vi hoppas att det finns ett intresse hos media i Sverige att vara med och beskriva det ideella arbetet på denna FN:dag. Vi hoppas att ni tar chansen att beskriva någon person som arbetat ideellt och som betytt något positivt för sin omgivning. Det finns så många olika verksamhetsfält att ta av. Se uppräkningen nedan. Vi har också samlat ihop en del fakta som kan fungera som bakgrund till artiklar eller inslag.

Forskningen visar nämligen att

· Halva den vuxna befolkningen (51%) är ideellt engagerad
· De är aktiva i snitt 14 timmar per månad
· De lägger ner c:a 480 miljoner frivilligtimmar vilket motsvarar c:a 500 000 årsarbeten, vilket är tio gånger arbetsstyrkan hos företaget Ericson
· En stor majoritet av befolkningen anser att det ideella tillför samhället unika värden
· Arbetet görs bl.a. i c:a 200 000 föreningar i Sverige
· Att folket i Sverige har c:a 32 miljoner medlemskap, d.v.s. 8-9 st. per vuxen
· Att 200 000 människor gör ideellt arbete utanför vanlig folkrörelse
· Att ideella sektorn har c:a 150 miljarder kr i ekonomisk omsättning
· Att värdet av det ideella arbetet omräknat i kronor är c:a 150 miljarder
· Att det finns c:a 150 000 anställda på hel eller deltid inom sektorn

Utan allt detta skulle vårt land inte fungera.

Det handlar exempelvis om…

… Alla de som skapar förutsättningar för ung som gammal att åka skidor, spela fotboll, tennis, handboll, bandy, ishockey, vandra, dansa, sjunga, spela schack, spela teater,

…Alla de som skapar möjligheter för ung som gammal att lära sig om miljöfrågor eller om levnadsbetingelser i fattigare delar av världen

…Alla de som bryter de äldres ensamhet med hembesök, med telefonsamtal, med utflykter

… Alla de som arbetar för att påverka samhällsdebatten, att belysa samhälleliga problem och peka på möjliga lösningar

…Alla de som arbetar med integrations-, jämlikhets-, tillgänglighetsfrågor och därmed mot socialt utanförskap

…Alla de som arbetar inom sjöräddningen med att rädda liv

…Alla de som ordnar scoutläger för barn, kolloverksamhet, hajker

…Alla de som i olika former av självhjälpsgrupper ger av sina egna erfarenheter till den som behöver det, som skapar utrymme för samtal och förståelse, som gör att den som råkat ut för någon typ av problem kan möta andra som gått igenom samma sak

…Alla de som står till tjänst när översvämningar eller stormar ödelägger områden

…Alla som arbetar aktivt för ett öppet samhällsklimat och därmed mot främlingsfientlighet och rasism

…Alla de som stödjer misshandlade kvinnor och barn eller flyktingar

…Alla de läkare, sjuksköterskor som hjälper flyktingar att få sjukvård vid sidan av den vanliga vårdapparaten

…Alla de som lämnar blod och plasma så att sjukhusen kan operera, och göra nytt läkemedel

…Alla de som besöker intagna på häkten och anstalter, och är med och bygger relationer ut till ett liv utan brottslighet eller som stödjer vittnen i rättegångar


Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för Frivilligt Socialt Arbete
0709-96 54 25

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.