2006-02-07 13:10Pressmeddelande

Pressmeddelande: Antiterrorism blir antiidealism

Regeringskansliet har under det gångna året varit aktivt på ett antal internationella möten inom Financial Action Task Force (FATF). Regeringen har, med tydligt stöd från ideella sektorn, försökt få FATF att ändra inriktningen på sina förslag om att reglera ideella organisationer i syfte att minska terroristhotet. Det senaste förslaget från FATF visar dock att ambitionen från regeringen inte lyckats. Till slut går det inte för regeringen att sitta på FATF-möten och bara säga nej. Nu måste hela frågan lyftas från FATF. Annars raseras grundläggande värden i det öppna samhället på antiterrorismens altare. Du har som Statsminister möjlighet att agera för att lyfta frågan och ändra inriktning i detta arbete och därför ber vi dig att ta initiativ till det och stödja en sådan process.

Med anledning av de förslag som nu behandlas inom FATF som syftar till att reglera den ideella sektorn för att minska riskerna för att sektorn utnyttjas för terrorism, vill vi uppmana Dig att ta initiativ för att överföra frågan till FN.

FATF är helt enkelt inte rätt organ för att hantera hela detta komplexa område. FATF kan finansiella frågor framförallt kring penningtvätt. De kan inte sociala frågor och de kan inte frågor om ideella organisationer. Detta är uppenbart efter tidigare hantering och det nu aktuella förslaget som kommer att behandlas i Kapstaden om några veckor.

När det gäller olika brister i FATF:s förslag refererar vi till en detaljerad genomgång av det senaste förslaget, som vi bifogar till detta brev. Vi vet att många ideella organisationer, däribland de fackliga organisationerna, är kritiska till förslaget och att flera har lämnat in allvarlig kritik mot FATF-förslaget till den enhet inom Justitiedepartementet som hanterar frågan.

Vi är sammanfattningsvis många som envist hävdar att förslagen från FATF hotar grundläggande värden i våra öppna samhällen.

Den enda möjligheten att få rätsida på denna fråga, som vi kan se, är att huvudansvaret för processen lyfts från FATF till något organ inom FN-familjen som kan hantera helheten mer balanserat.


Forum för Frivilligt Socialt Arbete

Göran Pettersson Eric Edlund
Generalsekreterare Ordförande
0709-96 54 25 070-5659146


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.