2019-12-06 13:13Pressmeddelande

"Pensionsrättvisa" har utsetts till Årets initiativ i ideella sektorn 2019

null

-Innovationskraften i svenskt civilsamhälle är helt fantastisk, säger Forums ordförande Patrik Schröder. Vår sektor bidrar varje dag med nya lösningar på svåra samhällsutmaningar, och backar inte för att påtala brister och problem i vårt samhälle. Pensionsrättvisa är ett imponerande exempel, som med ett brinnande engagemang och innovativt grepp vill säkerställa allas rätt till en hållbar pension.

Pensionsrättvisa är ett ideellt initiativ som verkar för att pensionssystemet i Sverige ska bli mer rättvist. Initiativet startades genom Nätverket StreetGäris och är i dag en självständig förening. Pensionsrättvisa valdes ut av 43 nominerade initiativ och fick ta emot priset på Frivilligdagen den 5 december.

-Idén till vårt initiativ väcktes ur frustration, sorg och ilska, säger Mahi Akter, ordförande för Pensionsrättvisa. Vissa av oss och personer i vår omgivning var oroliga för våra föräldrars pensioner, om våra föräldrar skulle kunna bo kvar i sina bostäder, kunna gå till tandläkaren vid behov och kunna ha ett bra liv när de gick i pension.Vi har haft både unga och äldre som berättar sina historier och sin oro för oss. Vi har träffat 18-åringar som berättar att de är oroliga för sina föräldrars pension och äldre som berättar att vårt arbete ger dem hopp. Det här priset betyder därför oerhört mycket. Alla de människors röster och verklighet som vi försöker lyfta fram får en möjlighet att höras.

Juryns motivering 

Pensionsrättvisa har lyckats med utmaningen att engagera även unga i pensionsfrågan och är unika med att ha skapat en generationsövergripande rörelse som växer sig allt större. Pensionsrättvisa använder traditionella folkbildningsverktyg men på ett nyskapande sätt. För den yngre generationen är pensionen avlägsen och något som väntar senare i livet, medan det för den äldre generationen är en högst aktuell fråga.

Pensionsfrågan berör fler faktorer än bara pengar; det handlar om jämlikhet och jämställdhet. I dag är pensionen lägre för kvinnor än för män, likaså för personer som flyttat till Sverige sent i livet. För att skapa förändring i pensionssystemet krävs kunskap, engagemang och påverkansarbete - detta har Pensionsrättvisa tagit fasta på.

Pensionsrättvisa tilldelas utmärkelsen Årets initiativ 2019 för sin förmåga att tillgängliggöra och sätta ljus på en komplex fråga och dessutom engagera en helt ny målgrupp. Pensionsrättvisa är ett utmärkt exempel på när civilsamhället är med och driver samhällsutvecklingen framåt med nya grepp.  

Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram en samhällsförändrande innovation. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets sociala innovationer är för en positiv samhällsutveckling. Bakom Årets initiativ står Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Det vinnande bidraget väljs ut av en jury bestående av representanter från Mötesplats Social Innovation, Stockholms universitet, SEB, Forum och fjolårets vinnare Teskedsorden.

Årets initiativ 2019 finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt av Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Läs mer om Årets initiativ: https://www.socialforum.se/arets-initiativ/.

För mer information kontakta:

Anton Alsander
Projektledare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
072 547 45 66
anton.alsander@socialforum.se 

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.