2018-05-23 15:28Pressmeddelande

Patrick Schröder ny ordförande för ideella sektorns intresseorganisation Forum

null

Patrik Schröder, sektionschef på Rädda Barnen, har valts till ny ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. – Det ska bli jättekul, jag har alltid varit intresserad av ideella sektorns gemensamma frågor, säger Patrik efter valet.

Patrik Schröder har lång erfarenhet från civilsamhället. I dag jobbar han som sektionschef på Generalsekretariatet på Rädda Barnen, och han har tidigare varit generalsekreterare för KFUM och arbetat inom Sensus. Alla tre organisationer medlemmar i Forum. Inför ordförandeuppdraget i Forum ser han civilsamhällets roll i välfärden som en helt central fråga.

– Det är viktigt att civilsamhället leder diskussionen om vår roll i välfärden framåt, så att vi inte passivt trycks in i någon roll vi inte vill ha. Här ser jag Forum som en av de viktigaste organisationerna att föra det samtalet, säger Patrik.

Frågan om välfärden kommer inte lösas imorgon, utan är en ständigt pågående fråga, menar han. Forums arbete med seminarier, mötesplatser och omvärldsbevakning ser han därför som helt centralt för att fortsätta adressera detta. Och han tror också att Forums sammanhållande roll kommer bli ännu viktigare framöver.

– Det är också viktigt att Forum får ha en fri röst och driva utvecklingen framåt. Nu har vi precis beslutat om en ny Idépolitisk plattform, det blir vår bas, men utifrån den ska Forum också kunna agera med en fristående kraft.

Patrik Schröder tillträder i dag den 23 maj.

Övriga ledamöter som valdes in till Forums styrelse var:

Karin Svedberg, KFO
Carl-Åke Andersson, IOGT-NTO 
Erika Brundin, Svenska kyrkan  
Mattias Ingesson, Erikshjälpen 
Kjell-Åke Waldner, Sensus 
Mia Nilsson, Hela Människan 
Mediha Ahmadi, Fritidsforum 
Eva Hall, Röda Korset 
Atusa Rezai (suppleant), Upplands-Bro kommun
Sissela Helgesson (suppleant), Frivillig väntjänst

Foto: Forum/Paulina Troillet

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.