2013-06-27 08:00Pressmeddelande

Partisekreterarna ska grillas om ideell verksamhet

Vad händer om ideella organisationer behandlas som vinstdrivande företag? Hur kan dialogen mellan civilsamhället och politiken förbättras? Den 1-3 juli i Ideella trädgården i Almedalen grillar Forum tillsammans med Riksidrottsförbundet partisekreterarna för att få svar på dessa och många fler frågor.

– Vi kommer att vara ganska tuffa mot dem och det kommer alldeles säkert att bli väldigt spännande samtal, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum och också en av utfrågarna.

Målet med utfrågningen är att undersöka hur politikerna ser på de ideella organisationernas bidrag till samhället.

– Vi vill testa dem lite. Vad kan de och deras partier göra för att underlätta för ideella organisationer. Kanske kan vi klämma ur dem något vallöfte också, säger Anna Carlstedt.

Ungefär varannan svensk lägger cirka 15 timmar i månaden på organiserat frivilligt arbete – inom idrotten, kyrkorna, det sociala, i ungdomsföreningar och så vidare. Och i politiken för det civila samhället, antagen av riksdagen, lyfts bland annat vikten av att möjliggöra för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. Karin Mattsson Weijber, ordförande för Riksidrottsförbundet, förväntar sig också att partisekreterarna ska leverera konkreta förslag under utfrågningen.

– Det övergripande målet i politiken för det civila samhället är att ”villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras”. Samtidigt ser vi hur myndigheter tar beslut som ändrar förutsättningarna för den föreningsdrivna idrotten, och det civila samhället som helhet. Vi vet att alla partier vill stödja föreningslivet, men det ska bli intressant att lyssna till hur de vill omvandla politiken till verkstad och hur de kommer att se till att politiken efterlevs också i praktiken, säger Karin Mattsson Weijber.

Intresset för utfrågningen har varit stort och sju av åtta riksdagspartier kommer att delta. Anna Carlstedt tror att det blir fullsatt.

 – Jag tror verkligen att det finns ett genuint intresse för de här frågorna. Om vi ska klara av utmaningarna som samhället och välfärden står inför så behövs ideella organisationer. Annars klarar vi det inte, säger Anna Carlstedt.

 


Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se

Ideella trädgården - mötesplatsen för civilsamhället, är ett samarbete mellan Forum-idéburna organisationer med social inriktning, IDEELL ARENA och Riksidrottsförbundet.

www.ideellatradgarden.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.