2008-03-31 13:02Pressmeddelande

Överenskommelsen - en milstolpe för samverkan

Regeringen lägger i dag fram förslaget till överenskommelse med den sociala delen av ideella sektorn. Dialogen mellan ideellt och offentligt behöver en gemensam grund som handlar om roller, synsätt och inriktning. Detta öppnar för en större mångfald, mer förtroendefull samverkan och att det ideella engagemanget respekteras.

Förslaget till överenskommelse har tagits fram i samverkan mellan det offentliga och de idéburna organisationerna och syftet är att förbättra förutsättningarna för dessas roll i välfärden, stärka deras självständighet och öka mångfalden av utförare inom hälso- och sjukvård och omsorg.

- Frivilliga insatser stärker kontakten mellan människor. Vi vet att det ideella engagemanget är en viktig del av samhället, för att verkligen alla delar av välfärden och demokratin ska fungera, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Sedan länge finns det också flera idéburna verksamheter som levererar tjänster och får ersättning från det offentliga. Bättre förutsättningar för flera av dessa små verksamheter att delta i upphandlingar, att få utrymme för sina grundläggande idé- och kvalitetstankar, är en viktig del i överenskommelsen.

- Det handlar om att våra verksamheter står för en kvalitet och mångfald som vi vill att det offentliga bättre förstår och att man hittar system för att ta tillvara dessa aspekter, inte hindrar eller genom dagens modell för upphandling i allt högre grad köper från stora företag, säger Lars Pettersson som är kanslichef på Famna.

- Dialogen med regeringen har handlat om att hitta en tydlig grund för en bättre samverkan där förståelsen för de idéburna organisationerna särart är större, en respekt för engagemanget, för vad vi gör och vad det betyder i människors vardag. Vi vill att vår roll som upptäckare och röst för brister i välfärden ses som en tillgång samtidigt som vi behöver och vill ha en fungerande och nära relation med det offentliga, säger Göran Pettersson.

- Våra organisationer har ett viktigt värde för mångfalden inom vård och omsorg och för att människor ska hitta stöd för och kunna välja den tjänst som de känner förtroende för, säger Lars Pettersson.


För mer information kontakta
Göran Pettersson, Generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete, 0709-96 54 25
Lars Pettersson, kanslichef på Famna, 070- 1445598

• Forum för Frivilligt Socialt Arbete är intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer, har 34 medlemsorganisationer och har funnits sedan 1993. www.socialforum.se
• Famna har funnits sedan 2004 och är en intresseorganisation för idéburna utförare inom vård och omsorg utan vinstsyfte. www.famna.org


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.