2009-09-17 11:23Pressmeddelande

Över 200 miljoner till forskning om civilsamhället

Regeringen lanserar ett nytt tioårigt forskningsprogram om det civila samhället. 22 miljoner per år ska gå till forskning om civilsamhällets utveckling och betydelse.

- Det är glädjande att man äntligen satsar på detta forskningsområde. Vi har alla nytta av bra kunskap om civilsamhällets utveckling. Det kan inspirera till utveckling som annars inte skett och leda till kritisk debatt där det behövs, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete!

För kontakt
Göran Pettersson, generalsekreterare
0709-96 54 25
goran.pettersson@socialforum.se

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer med 34 medlemmar, bland annat Svenska kyrkan, Röda Korset, brottsofferjourerna, kvinnojourerna, BRIS och IOGT-NTO. Forum är också huvudman för Volontärbyrån.

Se också vår hemsida www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.