2015-10-01 08:30Pressmeddelande

​Office 2016 doneras till ideella organisationer

Idag lanserar Microsoft och Techsoup ett samarbete om att erbjuda donationer av Office 2016 till ideella organisationer i Sverige. Det är en del i det gemensamma arbetet att hjälpa civilsamhället att få de bästa verktygen för sin verksamhet, utan att låta ekonomin stå i vägen. Sedan tidigare har Microsoft tillsammans med Techsoup donerat närmare 20 000 Office-licenser till mer än 1000 organisationer i Sverige – till ett värde av 75 miljoner kronor. Nu tar vi det arbetet vidare till ännu fler organisationer.

-Föreningslivet är experter på att få många personer att tillsammans lösa problem och arbeta mot ett mål. Det spelar inte bara roll vad vi gör i den ideella världen, utan också hur vi arbetar för att nå resultat. För att lyckas behöver vi smidiga, snabba och säkra vägar för att kommunicera, komma åt dokument, och samarbeta. Med Office 2016 tar vi bort det jobbiga i att jobba tillsammans, oavsett om du använder dig av datorn, surfplattan eller mobilen säger Andreas Ericsson, Nordic hub manager för Techsoup.

Sverige har världens starkaste föreningsliv, med långt över 200 000 föreningar, 32 miljoner medlemskap och ett ideellt engagemang som lockar över hälften av alla vuxna svenskar. Det är en väldigt stark kraft där man skapar ett bättre samhälle för alla, där alla får möjlighet gör sin del.

-Sverige har en stolt tradition av samarbete och därför känns det extra kul att kunna donera nya Office 2016 till föreningar och ideella organisationer via TechSoup. Med Office 2016 har vi gjort det enklare för föreningar och deras medlemmar att samarbeta, oavsett om de gör det på datorer, surfplattor eller i mobilen. Oavsett om deras medlemmar har PC eller Mac, säger Daniel Siberg, affärsområdeschef för Office.

Office 2016-donationerna är öppna för idrottsföreningar, religiösa samfund, sociala organisationer och folkbildningsorganisationer, bland många andra. Det stora engagemanget hos alla typer av organisationer för bland annat flyktingarna som kommer till Sverige just nu, men också det dagliga arbetet med fotbollsträningar, föreningsträffar och insamlingar behöver verktyg för att organiseras.

Techsoup Sverige samarbetat med Microsoft om donationer av programvarortill ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser och folkbibliotek sedan 2010, och har gjort stora delar av Microsofts programsviter tillgängliga för attden ideella sektornkan utveckla sin verksamhet.

För mer information, sewww.techsoup.se/office2016

Kontakt:
Andreas Ericsson, Nordic hub manager, 070-5957781, andreas.ericsson@techsoup.se
Samuel Skwarski, PR Manager Productivity & CSR, 0709 69 29 40, v-saskwa@microsoft.com

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.