2007-07-08 20:35Pressmeddelande

Ny trend - ideella frågor i fokus under Almedalsveckan!

Fler ideella finns på plats i Almedalen och debatten om samhällsvisionen, om ett starkare civilsamhälle blir en tydlig trend under det här årets Almedalsvecka.

Forum för Frivilligt Socialt Arbetet har ett seminarium om samverkan mellan ideellt och offentligt, om spelregler sett i ett internationellt perspektiv och utifrån hur välfärden och samhället ser ut några år framåt. I det seminariet deltar bl a professor Lars Svedberg och Ingela Andersson som arbetar med dessa frågor för NCVO i England.

Vi har också en serie om ideella Sverige tillsammans med Famna, FRII och Ideell Arena. Forums eget seminarium handlar om ideellt engagemang i förändring och där deltar bl a ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting Anders Knape. Den serien avslutas på fredagen med en diskussion tillsammans med statsrådet Nyamko Sabuni.

För en dryg vecka sedan skrev ministrarna Nyamko Sabuni och Göran Hägglund en DN-debatt om behovet av ideellt engagemang i samhället och förordade en överenskommelse mellan det offentliga och den ideella sektorn – många av de tankar som Forum har drivit under flera år.

Forum deltar också i SKTF:s seminarium och torgsamtal om ideella i välfärden. Volontärbyrån har miniseminarier om att stärka civila samhället genom att ta till vara det ideella engagemanget. Se programmet nedan och bifogat programblad och debattartikel.

För mer information kontakt Hanna Broberg på 070-777 0450, eller Forums generalsekreterare Göran Pettersson på 0709-96 54 25.Tisdagen den 10 juli, Forum

kl 14:30 - 16:30, Almedalsbiblioteket, sal E22

Ideella värden - i Europa och Sverige

Vad händer med de ideella organisationerna när

välfärden förändras? Hur ser samverkan med det

offentliga ut? I Europa diskuteras former för den

civila dialogen och i Sverige är arbetet med

Spelregler för samverkan mellan offentligt och

ideellt på gång. Vi vill sätta de här diskussionerna i

ett sammanhang där vi berättar om det ideella

engagemanget idag, om hur man arbetar med

The Compact i England och deras erfarenheter. Vi

vill diskutera hur förutsättningarna för det ideella

engagemanget kan förbättras och vad det kan

betyda för samhället.

Samtalsledare: Journalisten Gabriella Ahlström.

Medverkande: Landshövding Marianne Samuelsson,

Ingela Andersson från NCVO i England, Ariane

Rodert från europeiska CEDAG, SKTF:s ordf Eva

Nordmark, Sofia Modigh, ordf för NBV, professor

Lars Svedberg från Ersta Sköndal, Västsvenska

Handelskammarens VD Anders Källström och

generalsekr Göran Pettersson, Forum för Frivilligt

Socialt Arbete.Onsdagen den 11 juli, Forum

kl 13:30 - 15:00, Hästgatan 1, innergården

Ideellt engagemang i förändring

Ideella Sverige - en seminarieserie i samverkan

mellan Famna, Forum för Frivilligt Socialt Arbete,

FRII och Ideell Arena. Människor vill hitta rätt

former för sitt engagemang, kunna planera, göra

korta och långa insatser eller använda sin särskilda

kunskap för något de tror på. Men vilka är det

som engagerar sig ideellt och vilka gör det inte?

Hur ser samhället på engagemanget? Hur tänker

en stor organisation när engagemanget

förändras? Hur kan offentligt och ideellt samverka

t ex vid en kris eller katastrof?

Samtalsledare: Journalisten Gabriella Ahlström.

Medverkande: Dr Lars-Erik Olsson från Ersta

Sköndal, Ulrika Erksell på Volontärbyrån, ordf

Anders Knape från Sveriges Kommuner och

Landsting, generalsekr Anders M Johansson från

Civilförsvarsförbundet tillsammans med Christer Stoltz

för kris- och katastrofplaneringen på Gotland.Nyamko Sabuni

- Vilken är regeringens

politik för det ideella Sverige?

Fredagen den 13 juli

kl 13:30 - 15:00, Hästgatan 1, innergården

Välkomna till ett samtal med statsrådet Nyamko

Sabuni om framtiden för det ideella Sverige.

I panelen Lars Pettersson, kanslichef Famna, Göran

Pettersson, generalsekr Forum för Frivilligt Socialt

Arbete, Erik Zachrison, generalsekr FRII och

Anna-Karin Eklund, ordf Vårdförbundet (för IDEELL

ARENA).Onsdagen den 11 juli & torsdagen den 12 juli,

Forum och Volontärbyrån

kl 10:30 - 11:30, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Volontärbyrån - en väg till ett aktivare

civilsamhälle

Volontärbyrån har under sina fem år, med10 000

förmedlade volontärer till 700

frivilligorganisationer, lärt mycket om hur det

ideella engagemanget i Sverige ser ut och hur det

håller på att förändras. Kom och samtala med oss

på vårt miniseminarium om du är intresserad av

trenderna inom det ideella engagemanget och hur

Volontärbyrån lyckats att nå en ny generation

volontärer.

Medverkande: Ulrika Erksell och Amelie

Silfverstolpe, Volontärbyrån.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.