2006-10-26 15:08Pressmeddelande

Ny storm, utan beredskap för att ta tillvara volontärer

null

Nu är det dags för en stor storm igen, men det förslag om breddad krishantering som regeringen fick i maj 2005 och som skulle kunnat vara verklighet nu, har tyvärr inte genomförts. Om ovädret varar flera dagar finns det ett allt större behov av breda insatser, inte bara i det konkreta röjningsarbetet, utan hela samhället påverkas.

Civilförsvarsförbundet och Volontärbyrån har tagit fram ett gemensamt förslag till hur man kan planera för att ta tillvara människors engagemang och kompetens i samband med kriser. Syftet är att etablera en övergripande funktion med lokal förankring för att fånga upp frivilligas engagemang och spontanvolontärer i läge av kris.

Erfarenheterna från tidigare kriser, tex arbetet efter Gudrun, var att när den första vågen av frivilliga var tvungna att åka hem till jobb och familj, så var det svårt att finna avlösning med rätt kompetens. Och det är just detta vi vill förbättra.

Kombinationen av lokal personlig närvaro och strukturerad matchningsteknik med stor kapacitet är avgörande för att organisera volontärer i en krissituation. Ett strukturerat samarbete mellan Volontärbyrån och Civilförsvarsförbundet kan utgöra en del av den övergripande samhällslösning som behövs för att ge människor möjlighet och kunskap att hjälpa sig själv och andra både innan och under krisen.

- Skulle man bygga upp en beredskap för att ta tillvara volontärer och deras kompetens, olika resurser som behövs i kris, så skulle man också se vad som saknas. Man skulle kunna stärka och utveckla samhällets sätt att klara kriser och det vet vi är nödvändigt, säger Anders M Johansson.

- Vi vet från tidigare katastrofer att det finns en stor vilja till engagemang, men att det behövs ett bättre system för att kanalisera och organisera det rätt. En matchningsfunktion för volontärer i kris kan bli en bank av kunskaper och kontakter som gör de ideella insatserna mer effektiva och så att människors vilja att hjälpa verkligen kommer till nytta, säger Amelie Silfverstolpe.

För mer information
Anders M. Johansson – Generalsekreterare Civilförsvarsförbundet
070-647 60 95

Amelie Silfverstolpe – Verksamhetsledare Volontärbyrån
0708-345 645

Volontärbyrån är en del av Forum För Frivilligt Socialt Arbete.
Förslaget bifogas tillsammans med en bild av Anders M Johansson och Amelie Silfverstolpe.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.