2016-07-01 11:34Pressmeddelande

Ny rapport visar öppningar för Idéburet offentligt partnerskap

null

Ett Idéburet offentligt partnerskap mellan en kommun och en ideell organisation för verksamhet som inte existerar på en marknad innebär ingen juridisk risk. Kommuners oro att alltid behöva upphandla är obefogad. Det visar en ny rapport som Forum har beställt av advokatbyrån Front Advokater.

– När Forum utvecklade modellen 2010 såg vi ett stort behov hos ideella organisationer att hitta alternativ till upphandling. Vår typ av verksamhet passar inte in i ett traditionellt köp och sälj-tänk. Ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn är inte som asfalt till ett vägbygge, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Nu visar dessutom en ny rapport, som Forum tagit fram med hjälp av Front Advokater, att den juridiska oron som många kommuner känner inför modellen är obefogad. Det finns helt klart utrymme enligt EU-rätten att ingå partnerskapsavtal i de fall som de idéburna organisationerna efterlyser, det vill säga när det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.

Ett tydligt exempel är just kvinnojourer eller verksamhet för att hjälpa utsatta EU-migranter.

"Det kan konstateras att det i dagsläget knappast finns någon kommersiell marknad för kvinnojourer eller beträffande den typen av tjänster som innebär hjälp till utsatta EU-migranter och hemlösa. En medlemsstat (på central, regional eller lokal nivå) är i detta fall inte tvungen att skapa en marknad genom att t.ex. försöka konkurrensutsätta den icke ekonomiska verksamheten genom offentlig upphandling för att på det sättet ”locka” fram nya aktörer. (ur rapporten)

Rapporten visar att det är dags att fler kommuner vågar testa att ingå IOP. Forum känner i dag till hela 56 partnerskap och vi möts ständigt av frågor om detta. Våra medlemmar vittnar dessutom om ett ökat behov av denna typ av partnerskapsrelationer, säger Göran Pettersson.

Rapporten presenteras under ett av Forums Almedalsseminarier i Ideella trädgården, Birgers gränd 7, den 4 juli kl: 09.30, Idéburet offentligt partnerskap – dialog i stället för köp och sälj. Läs mer här.

Vad är Idéburet offentligt partnerskap

Ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansrelation mellan den idéburna sektorn och det offentliga. Denna typ av partnerskap har framför allt växt fram i verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn, EU-migranter och flyktingar. Det har möjliggjort en varm säng att sova i under de kallaste månaderna, nya integrationsinsatser eller en säker plats att vistas på om du har blivit utsatt för våld. Läs mer på Forums hemsida.

Här kan du ladda ner rapporten.

För fler kommentarer:

Göran Pettersson
Generalsekreterare
070-9965425

Elin Aronsson
Kommunikatör
0722-31 57 41

Foto: Joel Ahlgren

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.