2020-04-08 16:19Pressmeddelande

Ny rapport: Civilsamhället larmar om coronas konsekvenser för utsatta människor

Socialt utsatta grupper i hela samhället riskerar att lämnas efter, klyftorna att öka och de sociala och ekonomiska konsekvenserna att skena i spåren av corona. Redan utsatta människor drabbas särskilt hårt av arbetslöshet, psykisk ohälsa och ensamhet. I normala fall utgör civilsamhällsorganisationer ett skyddsnät som möter och fångar upp socialt utsatta individer som faller utanför trygghetssystemen. Men krisens konsekvenser för civilsamhällsorganisationer gör att det skyddsnätet riskerar att brista och lämna utsatta grupper i samhället ensamma. Det visar en ny rapport från Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Över hela Sverige rapporterar nu civilsamhället om de utmaningar som följer i spåren av coronavirusets utbredning. Sveriges Stadsmissioner och Hela Människan larmar om en akut situation för hemlösa och ekonomiskt utsatta och kvinnojourerna ser en markant ökning av samtal till jourlinjer. Rädda Barnen rapporterar att situationen för de barn som har det svårast i Sverige riskerar att förvärras ytterligare. Samtidigt har civilsamhällets ekonomiska förutsättningar att verka radikalt begränsats till följd av viruset. Inställda evenemang, stängda kaféer och second hand-verksamheter gör att redan sköra finansieringskällor hotas.

- Ideella organisationer, som många gånger utgör en trygg plats för människor, vittnar nu om inställda aktiviteter och hotande nedläggningar. Flera av våra medlemsorganisationer berättar om uppsägningar eller rent av hotande konkurser, och konsekvenserna för de människor vi verkar för kommer att vara förödande. Vi vill därför se kraftfulla stödåtgärder för civilsamhället, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum.

Civilsamhället behöver stöd

Samtidigt som organisationer ser sina intäkter minska ökar kostnaderna för att stötta utsatta grupper. För att undvika att krissituationen permanentas och förvärras är det nu viktigt att ideella organisationer får förutsättningar för att kunna fortsätta att verka. Forum föreslår i rapporten ett antal vägar framåt, som bland annat omfattar ett akutstöd på 900 miljoner kronor till civilsamhället och flexibilitet kring projekt- och bidragsmedel.

Ladda ner rapporten här

För mer information, kontakta:
Patrik Schröder, ordförande Forum
E-post: patrik.schroder@socialforum.se
Telefon: 070-692 06 53

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.