2009-10-13 10:22Pressmeddelande

Ny kod för demokratiarbete från Europarådet

null

Europarådet har nu inlett sin beslutsprocess för att anta en ny kod för demokratiarbete i Europa.

- "Det har varit spännande att se hur mycket vi kan lära varandra när vi har träffats i denna process. Många nya idéer om deltagar-demokratins roll kommer från de unga demokratierna. I Sverige kanske vi lutar oss tillbaka och känner det som att demokratin är säker, men det är en felsyn. Vi måste arbeta för den i stort och smått hela tiden. Koden kan bli ett viktigt verktyg här, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum för Frivilligt Socialt Arbete ."

Sveriges regering välkomnar detta arbete.

- "Det är glädjande att civilsamhällets delaktighet i beslutsprocesser fördjupas även på europeisk nivå. Vi har goda erfarenheter av samverkan på nationell nivå. Regeringen har genomfört en dialog med ideella sektorn på sociala området och nu har även påbörjat en dialog på integrationsområdet. De sammanlagda ansträngningarna som nu görs nationellt, på EU-nivå och inom Europarådet är lovande för framtiden, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni."

Kodens innehåll och användning är ett av ämnena som diskuteras på en konferens i Örebro den 27/28 oktober; NGOforum09 (se mer på http://www.ngoforum09.se) 

 

Med vänlig hälsning

Göran Pettersson
generalsekreterare
Forum för Frivilligt Socialt Arbete
070-9965425

För ytterligare information om arbetet med koden kontakta Ariane Rodert, Forum för Frivilligt Socialt Arbete +32495239546

För information om konferensen kontakta Ludvig Sandberg, Forum för Frivilligt Socialt Arbete 0734-209840, eller Gordon Hahn, Social Ekonomi och Regional Utveckling i Skandinavien 076-8787677

Bakgrund
Exemplen på när civilsamhället har spelat avgörande roller för demokratin är otaliga;

Alltifrån de medialt mycket uppmärksammade fallen då civilsamhället faktiskt har varit ledande i att bryta mark för demokratin, som under sammetsrevolutionen i Tjeckien då Vaclav Havel fick efterträda den kommunistiska regimen, eller då ungdomsorganisationen Otpor i Serbien starkt bidrog till att Slobodan Milosevic tvingades bort från makten.

Men också mer vardagligt demokratiarbete som utförs varje dag i Europas alla länder och som sällan når media eller en bredare publik är värt att lyfta fram här.

Under det senaste året har den sk. "INGO-konferensen" (sammanslutning av internationella icke statliga organisationer) som är ett av Europarådets centrala beslutsorgan, lett en process där en ny kod för hur civilsamhällets organisationer bättre kan medverka i och påverka den politiska beslutsprocessen demokratiarbetet har tagits fram.

Tanken med koden är dels att ge demokratiarbetet som utförs av civilsamhället större tyngd och erkännande, dels att ta fram verktyg som kan användas för att fördjupa och utveckla samverkan mellan den formella representativa demokratin i parlament, regeringar och den deltagande demokratin i civilsamhället.

Koden och arbetet kring den diskuteras på en workshop under konferensen http://www.ngoforum09.se den 27/10 i Örebro. Medverkar där gör Moderator: Ms. Ariane Rodert, Vice President CEDAG,  Speaker 1: Ms.Iamvi Totsi, V. President of the INGO-Conference of Council of Europe, Speaker 2: Mr. Urmo Kubar, Executive Director, Network of Estonian Non Profit Organisations., Rapporteur: Ms. Tina Michieli, Project Manager at the (CNVOS).

Arbetet har skett i en unik inkluderande process där civilsamhällets aktörer i Europa har samlats för att dela erfarenheter och metoder kring medverkan i den politiska beslutsprocessen. Forum har medförfattare till koden och varit ledande i processen. För INGO-konferensen är koden ett av de första standardsättande initiativen. Koden kommer att lanseras på Europarådets demokratiforum i Kiev i oktober i år.

Länk till Europarådet och INGO-konferensen http://www.coe.int/T/NGO/default_en.asp#


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.