2014-03-27 08:16Pressmeddelande

Nu tar Forum och Riksidrottsförbundet tempen på civilsamhällespolitiken

null

Nu ställer vi riksdagspartierna mot väggen. Forum och Riksidrottsförbundet bjuder nämligen under våren in till en serie frukostmöten där vi på riktigt tänker ta tempen på civilsamhällespolitiken. Först ut är civilsamhällesminister Maria Arnholm (Fp) imorgon den 28 mars.

Supervalåret är igång för fullt och i de största debattforumen har vi redan sett framstående politiker uttala sig om vilken roll civilsamhället ska ha i det framtida Sverige.

Men vad har egentligen de olika partierna för plan för det svenska civilsamhället? Mer än en gång har vi hört partier uttala sig om vikten och mervärdet med föreningslivet och i Almedalen förra året sa samtliga partier att de vill förbättra förutsättningarna för det svenska civilsamhället. Men ännu har vi endast sett ett fåtal konkreta vallöften.

Därför bjuder Forum och Riksidrottsförbundet in till utfrågningar av partirepresentanter där vi ska ta tempen på civilsamhällespolitiken.

  – Vi vet att alla våra politiker tycker att civilsamhällets organisationer behövs och att vi gör ett bra jobb. Men så här under supervalåret 2014 förväntar vi oss att de blir mer konkreta. På vilka sätt behövs vi och vad tänker våra politiker göra för att förbättra våra förutsättningar? Rent konkret? Jag tycker att det är roligt att flera partiledare och andra viktiga företrädare för våra partier har tackat ja till att låta sig grillas av oss och Riksidrottsförbundet. Det här kommer att bli några riktigt spännande frukostmöten, säger Anna Carlstedt, ordförande Forum.

På ett område har regeringen gett ett tydligt besked. De tillsätter nu en utredning som ska undersöka civilsamhällets förutsättningar för att undvika att hinder står i vägen för det svenska föreningslivet. Frågan om utredningen kommer att tas upp under de olika utfrågningarna.

– Men problemen är inte lösta för att de utreds. Utredningen måste komma fram till positiva förslag, som sedan politikerna också ska omsätta i beslut. Utredningens slutdatum är inte förrän i slutet av februari 2016. Lägger vi sedan till remissbehandling, propositionsskrivande och behandling i riksdagen lär vi komma en bit in i 2017 innan vi ser konkreta resultat, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

– Därför är det viktigt att politikerna parallellt med utredningens arbete aktivt ser till att myndigheterna följer den fastslagna politiken. För oss kommer det att fortsätta vara en huvudfråga i den kommande valrörelsen, fortsätter Karin Mattsson Weijber.

Först ut i vår serie partiutfrågningar är civilsamhällesminister Maria Arnholm (Fp) fredagen den 28 mars. Mer information och anmälningsinstruktioner hittar du här.

Journalister är välkomna. Följ länken för anmälan.

Tid: Frukost från 08.00 Utfrågningen börjar 08.30 och avslutas 09.30
Plats: Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, Stockholm

Under våren anordnar vi även utfrågningar med Göran Hägglund (Kd), Jonas Sjöstedt (V), Carin Jämtin (S) och Kent Persson (M). Mer information hittar du här.

För fler kommentarer, kontakta:

Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Karin Mattsson Weijber
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

 

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.