2017-08-30 07:22Pressmeddelande

Nu sätter vi ljus på ideella sektorns sociala insatser – utmärkelsen Årets initiativ 2017 är här

null

Förskolan, A-kassan och ambulansen. Alla är exempel på initiativ som en gång i tiden startats i föreningslivet. Men nya ideella insatser ritar ständigt om samhällskartan. Det vill Forum tillsammans med IBM och Vinnova nu uppmärksamma genom Årets initiativ 2017.

– Det är så många ideella insatser som vi tar för givet i Sverige. Men varje dag flyttar civilsamhället berg. Det känns jättekul att Forum tillsammans med IBM och Vinnova kan uppmärksamma stora insatser genom Årets initiativ, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Priset kommer tilldelas en organisation som under 2016/17 stått bakom ett initiativ som via kreativitet och nytänkande förändrat samhället till det bättre. Vinnaren kommer att koras under festliga former på den Internationella Frivilligdagen den 5 december.

– Vi vill bistå samhällsutvecklingen genom att bland annat stötta civilsamhället i att bli ännu bättre. Ett starkt samhälle gynnas alla av. Vi engagerar oss genom att erbjuda vår kunskap, erfarenhet och teknik. Vi ser fram emot att hitta Sveriges bästa initiativ och tillsammans stärka det ytterligare, säger Susanna Salwén, ansvarig för IBMs externa relationer och samhällsengagemang (CSR).

Fritidsbanken, en verksamhet som lånar ut sport- och fritidsutrustning till allmänheten, blev Årets initiativ 2016: ”Priset har betytt jättemycket och har gett oss som organisation en skjuts”, det sade Henric Byström, varumärkes- och kommunikationsansvarig på Fritidsbanken, ett halvår efter prisutdelningen.

– Årets initiativ är ett viktigt sätt att lyfta nytänkande lösningar på några av våra största samhällsutmaningar, Vinnova är glada att kunna bidra till att stötta innovatörer inom civilsamhällessektorn genom utmärkelsen, säger Ylva Strander från Vinnovas program för Social innovation.

Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM och Vinnova. Organisationen som får priset kommer att vinna konsultstöd och rådgivning från IBM med syfte att stärka sin verksamhet.

Nominera till Årets initiativ

www.aretsinitiativ.se kan du enkelt nominera ett initiativ.

Om Vinnova och IBM

IBM är ett av världens största teknikbolag och jobbar bland annat med kognitiva lösningar, transformationer av branscher och strategiutveckling.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. De har som uppgift att främja hållbar tillväxt genom att bland annat förbättra förutsättningarna för innovation. Varje år investerar de cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Vinnova stöttar genom programmet för Social innovation civilsamhällesaktörer att utveckla och sprida banbrytande innovationer för samhällsnytta.

För fler kommentarer kontakta:

Elin Aronsson
Pressansvarig
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
0722-31 57 41
elin.aronsson@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.