2008-03-12 12:39Pressmeddelande

Nationellt stöd till Volontärbyrån möjliggör för ökat ideellt engagemang

Volontärbyrån får nu en nationell finansiering på 2 miljoner kronor per år 2008-2010. Den satsningen ingår i regeringens proposition som folkhälsoministern Maria Larsson presenterat idag.

Möjligheten att engagera sig är en bred demokratifråga men har också en tydlig folkhälsoaspekt. Människor mår bra av att engagera sig och vara delaktiga, kunna påverka och ha en social gemenskap. Det vet vi från forskningen och det bekräftas i Volontärbyråns egna frågor till dem som sökt uppdrag.

- Vi får nu möjlighet att vidareutveckla Volontärbyrån så att alla som vill engagera sig kan hitta ett ideellt uppdrag, säger Ulrika Erksell på Volontärbyrån.

Volontärbyråns uppdrag finns inom alla möjliga ideella verksamheter och i samverkan med över 800 organisationer. Volontärbyrån har fram till idag förmedlat över 14.000 volontärkontakter till frivilligorganisationer. För 69% av volontärerna är det första gången de söker ett ideellt uppdrag. Dessutom når Volontärbyrån de unga engagerade, 72% av volontärerna är mellan 18 och 35 år.

Volontärbyrån är en internetbaserad matchningsfunktion som har funnits i fem år och förmedlar kontakt mellan de som vill engagera sig och frivilligorganisationerna.

- Stödet innebär att vi får möjlighet att sprida funktionen i hela landet och dessutom att vi kan stärka arbetet med kunskapsutbyte, utvecklingen av frivilligledare och volontärsamordning i organisationerna. Detta är en viktig förutsättning för ett ökat engagemang, säger Ulrika Erksell.

- Det är viktigt att se det här i ett sammanhang där vi tillsammans med det offentliga utvecklar formerna för samverkan mellan ideellt och offentligt. Regeringen markerar tydligt att detta handlar om människors möjlighet till ett ökat engagemang, men att det inte ersätter det offentligas ansvar, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

- Vi ser det som en del i ett långsiktigt stöd för den infrastruktur som krävs för utvecklingen av ideellt engagemang, säger Göran Pettersson.


För mer information kontakta
Göran Pettersson, Generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete, 0709-96 54 25

Ulrika Erksell, Tf verksamhetsledare på Volontärbyrån, 0739-39 58 65


Forum för Frivilligt Socialt Arbete (www.socialforum.se) är huvudman för Volontärbyrån www.volontarbyran.org. Volontärbyrån förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer i Sverige via hemsidan:. På hemsidan registrerar frivilligorganisationer de uppdrag de behöver volontärer till och volontärer kan söka och hitta uppgifter inom områden som de är intresserade av. Förmedlingen är gratis för volontärer och frivilligorganisationer och finansieras genom samarbeten med kommuner och företag. Volontäruppdragen varierar från läxläsning och telefonjour till styrelseuppdrag, IT-stöd, flyktingguider, matlagning och evenemangshjälp.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.