2016-06-01 07:30Pressmeddelande

Morgonforum: När nästa kris kommer står vi redo

null

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Rädda Barnen, Röda Korset och Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner släpper nu rapporten "Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser". Med anledning av detta bjuder vi nu in till ett Morgonforum om hur vi bättre kan stå förberedda inför nästa kris.

Flyktingboenden sattes under hösten upp i rekordfart. Transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Under tiden som allt detta ordnades pågick en kontinuerlig dialog mellan organisationer, myndigheter och andra aktörer. Att samarbeta var självklart, men inte hur det skulle gå till.

– Flera av Forums medlemsorganisationer hade en central roll för att stötta flyktingar i höst. Men politiken måste ta tydligare ansvar att hitta nya samverkansmöjligheter med civilsamhället, så att vi kan fortsätta agera i denna fråga. Därför är denna rapport extra viktig, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Rädda Barnen, Röda Korset och Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner släpper nu rapporten "Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser". Välkommen på Morgonforum den 2 juni i St Paulskyrkan där vi kommer att diskutera hur vi tillsammans kan stå bättre förberedda inför nästa kris. 

Deltar gör representanter från Rädda Barnen, Röda Korset och Stockholms Stadsmission. Samtalet leds av Victoria Engman-Broadley, rapportförfattare och utvecklingsledare på Stockholms Stadsmission.

Anmäl dig här!

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.